Celý den měli také v ulicích města Havířova lidé možnost zakoupit si od studentů Střední školy v Havířově–Prostřední Suché bílou pastelku, která je symbolem světa nevidomých.

„Je sice smutné, že lidé ve většině případů přispět odmítli, ale vzhledem k množství nejrůznějších veřejných sbírek je to i celkem pochopitelné. Našli se však i tací, kteří darovali vyšší částku, než 20 korun, což byla cena pastelky,“ uvedla studentka 4. ročníku Monika Bačová.

Výtěžek ze sbírky bude rozdělen ve vnitřním výběrovém řízení na speciální výukové programy pro těžce zrakově postižené, které poskytují organizátoři sbírky.

„Základem rehabilitace nevidomých a slabozrakých je snaha o jejich maximální samostatnost a navrácení zpět do běžného života, například formou výuky prostorové orientace a samostatného pohybu, Braillova bodového písma, doporučením vhodných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a nácviku práce s nimi. Dobré zvládnutí těchto dovedností vyžaduje několik měsíců intenzivního tréninku,“ vysvětlil koordinátor sbírky Luboš Krapka.

Bílá pastelka se každoročně koná u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole a pořádá ji Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Tyfloservis a krajskými TyfloCentry.

Záštitu nad sbírkou již tradičně převzala patronka zrakově postižených v České republice Mathilda Nostitzová, která osobně pastelky prodávala na Václavském naměstí.