V Karviné se loňský pravidelný svoz bioodpadu po loňském zkušebním provozu zkušebním provozu mimořádně osvědčil, a proto letos radnice zvýšila počet městských částí, odkud budou pracovníci technických služeb bioodpad svážet. V Orlové, kde také mnoho lidé žije v rodinných domcích, však zatím taková služba neexistuje. „Odbor životního prostředí sdělil, že zahrádkáři, tedy producenti odpadu, mají ze zákona povinnost ho zpracovávat, kupříkladu do kompostu,“ vysvětlila stroze mluvčí města Orlové Nataša Cibulková.

Lépe na tom nejsou ani Bohumínští. „Lidé se ale mohou suchého listí či trávy ze zahrádek zbavit v novém sběrném dvoře, který funguje od září loňského roku. Ostatní rostlinné zbytky doporučujeme likvidovat kompostováním na vlastní zahrádce,“ vysvětlila mluvčí radnice Lucie Balcarová. To Českotěšínstí zahrádkáři z městských částí Rozvoj a Kontešinec dostávají pytle světlé hnědé barvy, kam mohou dávat trávu a ostatní rostlinné zbytky. „Specializovaná firma bude tyto pytle svážet každé pondělí,“ říká vedoucí oddělení životního prostředí Petr Nestrašil. Lidé musejí bioodpad třídit Svoz bioodpadu probíhá od začátku května až do října. „Do pytlů nepatří větve z ořezů stromů a keřů, uhynulá zvířata a živočišné zbytky z domácích zvířat, kuchyňské zbytky živočišného původu (maso, kosti, skořápky od vajec) nebo použité hygienické potřeby.

Pokud se tyto věci v pytlích objeví, musí být dodatečně vytříděny,“ vysvětlila mluvčí města Dorota Havlíková. Nový způsob sběru bioodpadu ve Stonavě si vyžaduje rozdělení území obce také na dvě skupiny. V obou zónách budou domácnosti bezplatně vybaveny speciálními kuchyňskými odpadovými koši s jednoroční zásobou biologicky rozložitelných sáčků z kukuřice. Ty se budou i s obsahem vhazovat do speciálních kontenérů. „V těchto dnech všechny domácnosti od nás dostanou informační leták, aby do těchto sáčků odkládali veškerý biologický odpad,“ řekl starosta obce Ondřej Feber. Obsah pytlů končí v kompostárně firmy Depos v Horní Suché. „Město chce separací bioodpadu přispět k větší ochraně životního prostředí. Odpadky, které lze přeměnit na kompost, nekončí na komunální skládce. I odpad z Karviné skončí ve stejné kompostárně.