Bioplynová stanice v Horní Suché je první svého druhu v Moravskoslezském kraji a jedna z mála v Evropě, která využívá nejmodernější technologii mikroturbín. Zařízení slouží k využívání bioodpadu z Karvinska k výrobě elektřiny a tepla. Speciální technologii na principu suché fermentace postavilo pro Depos Horní Suchá sdružení GASCONTROL TALPA.

Elektrická energie je využita pro vlastní potřebu firmy Depos (cca 30 procent) a přebytek (cca 70 procent) je dodáván do veřejné sítě. Tepelná energie se spotřebovává v technologickém procesu.

„Technologie funguje dobře a spolehlivě, ale část vyrobeného tepla je nevyužitá, a proto jsme se rozhodli vybudovat ještě novou zahušťovací stanici, která zajistí využití vyrobeného tepla na odpaření průsakových vod,“ uvedl Miloš Kývala, prokurista a ředitel společnosti Depos Horní Suchá.

„Díky prodeji vyrobené elektřiny z bioplynové stanice nemusíme domácnostem na Karvinsku zvyšovat cenu za zpracování odpadů. Další zefektivnění provozu bude mít ekonomický přínos i pozitivní dopad na životní prostředí,“ doplnil Martin Polášek, předseda představenstva společnosti Depos Horní Suchá a starosta Těrlicka.