Slavnosti přihlíželi desítky věřících a také krojovaní horníci, kteří na mši do kostela nešli hornické zástavy.

Zvon má zajímavou historii. Pochází z roku 1895, ale tehdy nebyl umístěn do věže kostela. Současného doubravského faráře Marcela Puváka proto napadlo jeho dnešní využití.

„Původně šlo o zvon umíráček, což dokazuje i nápis v latině, který je na zvonu umístěn. Volně přeloženo do češtiny je zde napsáno „Živé svolávám a mrtvé oplakávám," uvedl Marcel Puvák.

Pří příležitost svátku sv. Barbory, patronky horníků, biskup Lobkovicz ocenil medailí sv. Hedviky Markétu Horskou, která dlouhá léta patří právě mezi doubravské farníky, řadu let obětavě a nezištně pomáhala při údržbě kostela a zejména při jeho úklidu a výzdobě.

Mezi letošními oceněnými jsou z Karvinska také manželé Lýdie a Vítězslav Malcharovi, které biskup ocenil za jejich pomoc při aktivitách Charity Bohumín i tamní farnosti.