Místní duchovní Marcel Krajzl poděkoval všem, kteří se podíleli na obnově chrámu.

Po závěrečné písni Narodil se Kristus Pán následovala prohlídka interiéru s novým vytápěním v lavicích, vnitřním přestavěním vznikly prostory pro farní kancelář i místnosti pro setkávání farníků mimo bohoslužby.

Změny jsou patrné také v presbytáři, kde kněz slouží mši svatou, a provedla se další vylepšení s cílem dosáhnout kvalitnějšího prožitku z bohoslužby či koncertu. Upravila se také boční loď. Modernizace přišla na více než šest milionů korun.

„V zimních měsících se tu přes týden budou konat bohoslužby, kde máme zajištěno vytápění. Zároveň je to místo pro rodiče s dětmi, kteří při nedělní mši díky skleněné stěně jsou plně v dění, a zároveň v kostele nejsou lidé rušeni," uvedl havířovský farář Marcel Krajzl.

Dodal, že už ale nezbyly peníze na fasádu staré části kostela a také na předsíň u vchodu. „Chtěli bychom zde vytvořit otevřený vstup pro občany města procházející kolem, kdy ve vestibulu by si mohli ve výklenku prohlédnout sochu svatého Jana Nepomuckého, nakouknout přes prosklené dveře do kostela a přečíst si něco o historii," řekl duchovní kostela svaté Anny Marcel Krajzl.