Setkáváte se často se seniory, kterým se nedaří získat místo v některém z pobytových zařízení?

Ano, s takovými lidmi se setkáváme často. Denně přijmeme několik žádostí seniorů, kteří potřebují naše služby, ať už pečovatelskou nebo asistenční službu. Pobytová zařízení v našem městě jsou dlouhodobě přeplněná a kapacita je nedostačující.

Většina seniorů si také finančně nemůže dovolit pobyt v zařízení pro seniory, zejména v soukromých zařízeních, proto využívají pečovatelskou nebo asistenční službu a od 1. ledna tohoto roku také odlehčovací službu.

Jaké mají starší lidé, kteří potřebují pomoc, možnosti?

Sociální služby nabízí starším lidem terénní služby v přirozeném prostředí klientů, kde mohou využít úkony jako pomoc s osobní hygienou, podávání a příprava jídla, běžné pochůzky, pomoc s úklidem, doprovody k lékaři a do jiných institucí. Dále jsou zde návazné služby, jako je denní centrum, odlehčovací služba či odborné a sociální poradenství.

Jak jste na tom s kapacitami?

Kapacita pečovatelské i asistenční služby je k současným potřebám občanů Karviné vyhovující. Momentálně neevidujeme odmítnutou žádost o naše služby. A volnou kapacitu máme v současné době také na Denním centru služeb. Ovšem odlehčovací služba je až do 10. října plně obsazena.

Zvyšují se počty těch, kteří se na vás obracejí?

Ano, počty se zvyšují. Kvůli nedostatečné kapacitě pobytových zařízení opravdu sledujeme zvýšenou poptávku po našich službách. V posledním období zejména psychicky nemocných lidí, kteří potřebují odbornou pomoc.

Dochází ke stárnutí populace a počty seniorů se stále zvyšují. Je tento vývoj stále udržitelný?

Vývoj není dlouhodobě udržitelný, populace nejen ve městě Karviná stárne a v domácím přirozeném prostředí žije čím dál více seniorů, kteří se o sebe nedokáží postarat a potřebují dvaceti čtyř hodinovou péči. Pokud se nerozšíří nabídka pobytových zařízení, může opravdu nastat situace, že nebudeme mít kam umístit seniora, který vyžaduje pomoc dvacet čtyři hodin denně.

Do budoucna je nutno také počítat s rozvojem a podporou terénních a ambulantních služeb, aby mohli senioři zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.