Po položení nového asfaltového koberce a zprůjezdnění kruhového objezdu na vrcholu kopce, bylo umožněno dosud zakázané předjíždění.
Předjíždět pomalejší vozidla je možné ze strany od Těrlicka ve stoupání, zatímco dolů je to zakázáno. Na straně kopce od Havířova je přerušovaná čára platná pro oba směry.

Redakci už kontaktovali čtenáři, kterým se změna nelíbí. Všichni shodně poukazovali na to, že v kopci docházelo k nehodám, a právě kvůli nim bylo předjíždění původně zakázáno.

Podle nového vodorovného značení je možné předjíždět i v místě křižovatky Těšínské ulice s Gagarinovou. Právě tam dochází ke kolizím nejčastěji a poslední byla dokonce tragická, když při ní v říjnu zahynul motocyklista.

Je možné, že pokud bude v kopci zaznamenáno více karambolů, bude zákaz předjíždění opět obnoven.