Bobři se pohybují v úseku mezi letním koupalištěm a čistírnou odpadních vod. Všude tam jsou nacházeny typické stopy - ohryzané kmeny stromů. Nejvíce jich je však u mostu přes řeku za koupalištěm.

Čtěte také původní zprávu v článku: U řeky Lučiny kácí stromy aktivní bobr

„Z hlediska ochrany životního prostředí se jedná o skvělou zprávu, protože se nám tady vyskytuje živočich, který je zvláště chráněný. To, že se vyskytuje přímo v blízkosti našeho města, to znamená, že i zde dochází ke zlepšování stavu přírodního prostředí," řekl Jan Smola, vedoucí oddělení ekologie krajiny a ochrany přírody havířovského magistrátu.

Ohryzaný kmen stromu. Zdroj: Deník/Libor Běčák

S jednou vrbou museli bobrům pomoci dřevorubci.

„Opatření jsme dosud dělali jen minimální. Snažíme se nechat bobrovi volné pole působnosti, aby se tady mohl sám přičinit o změnu prostředí. Zjistili jsme jednu velkou starou vrbu, která byla bobrem nahryzána. Měli jsme obavy, aby ve větru nespadla, s čímž on sám přímo počítá, proto jsme ji pokáceli. Strom jsme ale nechali na místě, aby mu dále sloužil jako potrava," dodal Smola.

Bobr je podle ochránců nesmírně šikovný a užitečný živočich.

„Když se bobr vyskytne v břehových porostech, tak tam působí jako prvek, který je oživuje, obhospodařuje. On vytváří podmínky pro další formy života, které jsou závislé na větším množství světla nebo tepla. Když takový bobr ohryzá několik vrb, které pak spadnou, tak vytvoří mikroplochu, na kterou dopadá více světla a tepla a tam pak dochází k dalšímu rozvoji života světlomilných a teplomilných forem. Bobr tak břehové porosty zpestřuje," vysvětlil Smola.

Jak dodal, právě na Lučině by bobři nemuseli dělat problémy ani vodohospodářům. Meandrující řeka má vysoké strmé břehy, kde se bobrům hráze staví velmi špatně a zatím také žádnou nepostavili. Zatímco jinde z bobrů tak nadšení nejsou, na tomto úseku Lučiny by škodit nemusel.

Strom povalený do koryta řeky. Zdroj: Deník/Libor Běčák