Spolek vyslal do ulic Bohumína a okolních obcí i měst 245 dobrovolníků, z toho 159 studentů, 60 dospělých dobrovolníků a 26 svých členů.

„Velké poděkování všem, kteří se zapojili, pomohli s organizací, a samozřejmě i těm, kteří si kytičku zakoupili a přispěli do sbírky,“ podotkla předsedkyně spolku Zdeňka Cichá. Přidala jmenovité poděkování členům spolku: Marii Zuskáčové, Jarmile Cywkové, Anně Kaniové, Evě Prokopovské, Anně Kaniové a Jiřímu Cichému.

Akci podpořilo město Bohumín, také zastupitelka a poslankyně Andrea Babišová finančním darem a zakoupením padesáti květinek i Bohumínská městská nemocnice, která poskytla finanční dar a zakoupila 200 květinek, uvedl spolek.

Dobrovolníci spojení s Profitem12 korzovali nejen ulicemi v Bohumíně, Rychvaldu, Dětmarovicích, Dolní Lutyni, Šilheřovicích, Karviné, Ostravě a Orlové. Profit12 se do sbírky aktivně zapojil pojedenácté.