„Aktuálně probíhá poslední etapa odkanalizování Úvozní ulice ve Skřečoni. S kanalizací jsme už dorazili k hranici s Dolní Lutyní a na nový řad se napojí i některé dolnolutyňské domácnosti. Loni jsme dokončili tlakovou kanalizaci v Rychvaldské ulici v Záblatí a první etapu v Trnkové ulici v Pudlově. Letos začne odkanalizování v okolí ulice 1. máje ve Skřečoni,“ popsal aktivity v oblasti likvidace odpadních vod místostarosta města Lumír Macura.

Zatímco doposud dostávala přednost díky terénním podmínkám gravitační kanalizace, v dalších letech převládne kanalizace tlaková. To dokládá i příprava odkanalizování velké části Pudlova. „Provedená studie prokázala, že nejpřijatelnější je vybudování tlakového řadu, na který se domácnosti napojí přes domácí čerpací stranice. Vzhledem k rozsahu akce bude nutné projekt i výstavbu rozložit do několika etap. Ve finále by se mohlo připojit až 150 domů i místní základní škola,“ upřesnil Macura s tím, že kanalizace se rozšíří do deseti pudlovských ulic. Celkové náklady radnice odhadla na 42 milionů korun.

Odborný tým na radnici vždy posuzuje, kde je reálné vybudovat tlakovou či gravitační kanalizaci a také vytipovává lokality, kde je kvůli složitému přístupu a dalším omezením nutné podporovat domácí čističky nebo septiky s biologickým filtrem. Ne všude je totiž možné kanalizační řad vystavět. A proto v případě nutnosti individuálního odkanalizování své obyvatele motivuje finančním zvýhodněním.

Loni v prosinci městští zastupitelé schválili pokračování dotačního programu s podporou až padesát tisíc korun na jednu domácnost. „Vztahuje se například na budování domovních čističek odpadních vod či pořízení domovních tlakových čerpacích stanic. V posledních třech letech město schválilo 21 dotací, na nichž vyplatilo jeden milion korun,“ doplnil místostarosta s tím, že dlouhodobým cílem města je dosáhnout stavu, kdy žádná bohumínská domácnost nebude zatěžovat povrchové či podzemní vody nevyčištěnými splaškovými vodami.