Ministerstvo zemědělství, které stavbu financuje, totiž neví, zda vzhledem k úsporám dostane od státu na tuto investici peníze. Zatím vše kolem této stavby na Karvinsku financuje z vlastních zdrojů Povodí Odry.

O poskytnutí prostředků v rámci národního dotačního programu Podpora prevence před povodněmi jedná Ministerstvo zemědělství s kolegy z resortu financí. Mluvčí Ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý přiznal, že kvůli zavádění vládních úsporných opatření se tyto prostředky zatím Ministerstvu zemědělství s Ministerstvem financí nepodařilo vyjednat.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

„Ministerstvo zemědělství nemůže v tuto chvíli odhadnout další vývoj situace státního rozpočtu a tedy i možnost vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ řekl Deníku mluvčí resortu zemědělství.

Podle něj bude realizaci akce zatím nadále zajišťovat státní podnik Povodí Odry z vlastních zdrojů. „Nové informace o financování výstavby Pudlovských hrází zatím nemáme k dispozici. Pokud dojde ke změně v této věci, budeme o tom informovat město Bohumín,“ řekla Deníku mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Starosta Bohumína Petr Vícha (SOCDEM) je z celé situace nešťastný. „Šest let jsme vedli jednání s investorem i majiteli dotčených pozemků, investovali jsme šest milionů korun do výkupu parcel a zpracování projektu. Museli jsme změnit územní plán. Pro výstavbu protipovodňového valu jsme udělali maximum a nyní se devět měsíců od zahájení stavby dozvídáme, že stát v důsledku úsporných opatření negarantuje její pokračování. V tuto chvíli nám nezbývá než věřit, že Ministerstvo zemědělství dodrží příslib a financování stavby hráze bude pokračovat,“ uvedl Vícha.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pudlov je poslední bohumínskou městskou částí, která na zhotovení tříkilometrového protipovodňového valu čeká. Projekt je rozdělen do tří etap a podle harmonogramu by měl být dokončen v roce 2025. 

„Jsme s Povodím Odry na jedné lodi. Společně vnímáme potřebnost této investice, která má ochránit před velkou vodou osm set lidí a také důležitou rozvodnu, která zásobuje elektřinou celé město. Všichni ještě máme v živé paměti rok 1997, kdy město ochromila tisíciletá povodeň, po níž zůstala katastrofální miliardová spoušť. Záplavy Bohumín postihly i v roce 2010. Od té doby přibyly nové hráze ve Starém Bohumíně, Šunychlu a naposledy ve Vrbici. Ke kompletní ochraně města, ležícího na soutoku Odry a Olše, už chybí právě jen dokončení valu v Pudlově,“ popsal starosta Bohumína.