„Bohumín je průmyslovým městem, potýká se také se zhoršenou kvalitou ovzduší a navíc nám stále chybí obchvat, který by odvedl dopravu z městské části Skřečoň. Snažíme se lidem tyto nevýhody kompenzovat masivní výsadbou zeleně. Díky dotaci na Územní systém ekologické stability se nám podařilo zajistit zalesnění dvou lokalit o celkové ploše 1,35 hektaru. Jedna je u Polní ulice v bezprostřední blízkosti výpadovky na Karvinou, druhá u Úvozní ulice na hranici s Dolní Lutyní,“ popsal novinku v oblasti životního prostředí místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Jak podotkl, k zalesnění vybraných míst bylo potřeba 3 750 stromů a 1 250 keřů. Okolí Polní ulice se dočkalo výsadby 2 700 stromů a 820 keřů, v blízkosti Úvozní ulice přibylo 1 050 stromů a 430 keřů. Projekt výsadby začal v loňském roce a skončil letos v jarních měsících.

Kvůli požadavkům státní Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a podmínkám dotace probíhala výsadba lesnickým způsobem, tedy malými stromky do maximální výšky 70 centimetrů.

„U některých druhů měly výjimečně 120 centimetrů. Při výsadbě odborná firma kombinovala dlouhověké stromy s krátkověkými melioračními. Jde výhradně o tuzemské dřeviny, konkrétně duby, lípy, habry a javory, výplňovými stromy jsou olše, topoly a vrby. Z keřů využili svídu, lísku, hloh, brslen, trnku a jívy. O lesíky se budou podle smlouvy ještě dalšího dva a půl roku starat,“ informovala Ľubica Jaroňová z odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice s tím, že plochy budou v prvních letech z ochranných důvodů oploceny. Dřeviny mají navíc odpuzující nátěr, který zabraňuje jejich poškození hladovými zvířaty.

Hustý porost, který během let z mladých stromků vyroste, by měl zachytávat emise a prach, zvyšovat vlhkost a do budoucna plnit i funkci větrolamu.

„Projekt nám pomůže realizovat záměry z územního plánu, který v krajině počítá se zelenými pásy umožňujícími úkryt živočichů a jejich lepší pohyb krajinou. Primárním účelem je postupně vytvářet biokoridor a propojovat přirozená biocentra. Doprovodná funkce je příspěvek k ochraně ovzduší,“ konstatoval Macura.

Radnici se na projekt podařilo získat 2,3 milionu korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, ze svých prostředků na něj nemusela nic doplácet. Stejný program pomohl financovat i výstavbu rozlehlého lesoparku za dálničním přivaděčem směrem na Novou Ves. Ten město dokončilo před týdnem. Na ploše o rozloze třinácti hektarů vzniklo jedenáct tůní různých tvarů a dvě umělá návrší. K tomu tu přibylo 2 500 stromů a 1 500 keřů. Z 18 milionů korun, které si realizace zelené oázy vyžádala, přispěla Evropská unie polovinu částky. Další milion získal Bohumín prostřednictvím kotlíkových dotací ze Státního fondu životního prostředí. Letos tak ve městě přibylo celkem 6 250 stromů.