Město muselo v rozpočtu zohlednit probíhající energetickou krizi. „I při vědomí toho, že je to rozpočet, který musí reagovat na nárůst cen energií, se jej podařilo vyrovnat, což lze považovat za malý zázrak. Pokud bych měl dát našemu rozpočtu na příští rok nějaký přívlastek, byl by to opatrný. Prioritou je, aby chod města nebyl nijak narušen a byli jsme schopni zajistit lidem základní služby, především bezpečnost, svoz odpadu či péči o chodníky, silnice a veřejná prostranství včetně zeleně,“ konstatoval starosta Bohumína Petr Vícha.

Připustil, že se zpracovávání rozpočtu neobešlo bez škrtání napříč všemi oblastmi. „Některé plánované investice skončily pod čarou, což je pochopitelné. Pro nás je zásadní dokončení velkých akcí, jako je přestavba červené bytové kolonie a příprava pozemků pro rodinné bydlení v lokalitě Petra Cingra. Jsme také připraveni spolufinancovat projekty, na jejichž realizaci se nám podaří získat dotaci,“ doplnil.

Nejdůležitější investicí příštího roku bude přebudování městského patrového objektu v Nerudově ulici na novou stomatologickou ambulanci se třemi ordinacemi a dentální hygienou. „V těchto dnech se nám podařilo vysoutěžit přístrojové vybavení včetně křesel a rentgenu. Projektová dokumentace na přestavbu budovy je hotova, zahájení prací plánujeme na jaře příštího roku s tím, že na podzim by se zubní klinika měla otevřít pacientům,“ informoval Vícha. Podle něj bude město v příštím roce pokračovat i v investicích, které přinášejí lidem úspory. Jde především o zateplování městských bytových domů a výměnu světel v jejich společných prostorách.

Poplatky se nezvýší

Pro obyvatele je podstatné, že se jim od nového roku nezvedne nájem v obecních bytech, ani poplatky za svoz odpadu. „Shodli jsme se, že nebudeme naše občany ještě více zatěžovat. Naopak chceme podat pomocnou ruku seniorům a rodičům dětí. Jsme připraveni uhradit zvýšené náklady na seniortaxi, nově jsme schválili příspěvek na dopravu dětí na plavecké kurzy druhých a třetích tříd ve výši 300 korun na jednotlivce,“ uvedl starosta s tím, že město hodlá ve spolupráci s Bohumínskou městskou nemocnicí nadále investovat do modernizace jejího areálu tak, aby lidé měli zajištěnu kvalitní zdravotní péči v komfortním prostředí.

Bohumín zachová i dotační podporu sportovním, kulturním a zájmovým spolkům. „Podrželi jsme je v době koronaviru a podržíme je i nyní. Máme v Bohumíně 1 700 lidí, kteří se organizovaně věnují nějaké zájmové aktivitě, a nechceme je stavět do situace, kdy by se spolky musely obávat o svou existenci. Práce založené na dobrovolnosti si vážíme,“ vysvětlil starosta s dovětkem, že nezbývá, než doufat v konec válečného konfliktu na Ukrajině a stabilizaci cen energií.