„Také v příštím školním roce otevřeme dva obory, a to čtyřleté a osmileté studium. K přijímacím zkouškám se nám dostavilo 118 zájemců. Naplníme tak obě třídy pro čtyřleté a jednu třídu pro osmileté studium, celkem přijmeme 83 studentů,“ informoval ředitel gymnázia Miroslav Bialoň s tím, že druhé kolo přijímacích zkoušek škola vypisovat nebude. Naopak na Střední škole Bohumín ještě počty nenaplnili. „Přijímací zkoušky jsme vypisovali pouze u tří oborů. V prvním kole se nám přihlásilo 52 uchazečů, všechny jsme ke studiu přijali. Stále ale máme volná místa, a proto vypisujeme druhé kolo přijímacích zkoušek,“ uvedla zástupkyně ředitele Střední školy Bohumín Halina Stiborová.