„Dlouhá léta působil na základní škole ČSA a také na místním gymnáziu. Dodnes je díky svému aktivnímu přístupu vzorem pro své mladší kolegy. Oceněním jsme mu chtěli poděkovat za jeho celoživotní práci, kterou on sám vnímá jako poslání,“ uvedla vedoucí odboru školství, kultury a sportu bohumínské radnice Pavla Skokanová.

Oldřich Štverka se narodil za první republiky, odmaturoval v roce 1953 a krátce poté začal vyučovat. „Po gymnáziu jsem pracoval v cihelně, což byla těžká práce. Panu řediteli školy tehdy chyběla jedna pedagožka a dal vzkázat k nám domů, ať přijdu. Tak jsem se stal ze dne na den učitelem. Pedagogické vzdělání jsem si doplnil dálkově až po vojně,“ zavzpomínal.

Kališovo jezero v Bohumíně, přípravy na sezonu, duben 2024.
Kališovo jezero v Bohumíně už se chystá na sezónu

Kromě milovaného tělocviku vedl děti v hodinách českého jazyka či dílen. Platil za přísného, ale spravedlivého učitele. Deset let vykonával i funkci ředitele školy a kantořině se věnoval nepřetržitě až do penze. Dnes si užívá zaslouženého odpočinku, který má však v jeho pojetí do lenošení hodně daleko.

Stále hraje aktivně tenis, je členem týmu seniorských hráčů s věkovým průměrem 67 let. U sítě prohání své soupeře dvakrát týdně a i mimo kurty je stále v pohybu. Každým rokem odpracuje stovky hodin na údržbě antukového kurtu, kam veteráni chodívají sportovat.

Na bohatou kariéru ve školství a zážitky s ní spojené vzpomíná s láskou. „Naučit se učit nejde. To vám žádná univerzita nedá. Musíte to mít od Boha. Pokud mohu nastupujícím učitelům něco vzkázat, tak ať přistupují ke kantořině s pokorou a naslouchají radám zkušených kolegů. Je důležité být od začátku svůj a držet slovo. A chtít po žácích jen to, co je v jejich silách splnit,“ řekl při příležitosti svého ocenění.

Mapa.
Ve staré Karviné startuje turistická sezona.V prodeji je unikátní mapa

Rada města vyznamenala kromě Oldřicha Štverky i učitele prvního stupně Renátu Holeszovou, Zuzanu Kavkovou, Darinu Štverkovou a Natašu Zelkovou. Z pedagogů druhého stupně si odnesli pamětní list René Wodecki, Petra Tulachová a Hana Mocňáková. Poděkování na slavnostním odpoledni se dostalo i vedoucí mateřské školy Evě Bučkové, zástupkyni ředitelky Kamile Wzientkové a vedoucí centrální školní kuchyně Boženě Kempné.

Bohumín se k vyhlašování nejlepších kantorů vrátil po pěti letech. Návrhy na ocenění zpracovali a radě města doporučili ředitelé bohumínských základních škol.