Velké soutěže fotografií se účastní dvanáct fotoklubů z celé Moravy a trvá půl roku. V jejím průběhu si zúčastněné kluby navzájem vymění kolekce patnácti fotografií v tištěné formě a výstavním formátu, které ohodnotí bodovou škálou a z celého maratónu pak vzejde vítězný fotoklub a jednotlivec.

„Soutěž probíhá korespondenčně, kluby si své práce zasílají poštou, po obdržení se fotografové sejdou, fotografie ohodnotí a posílají dále. V tomto ročníku se utká mezi sebou 180 prací,“ říká předseda Fotoklubu Bohumín. Spolek se soutěže účastní od roku 2013, nejprve v Mapovém okruhu Český ráj a poslední tři roky v mapovém okruhu moravskoslezském. Nejlepšího výsledku dosáhl v ročníku 2017-2018, kdy obsadil třetí místo.

Úkolem pořadatele během soutěže je shromažďovat průběžné výsledky, tyto po skončení vyhodnotit a uspořádat slavnostní vyhodnocení v místě sídla fotoklubu, tentokrát tedy v Bohumíně. Závěrečná konference spojená s vyhlášením výsledků a kulturním programem se uskuteční 22. května 2021. „Z minulosti máme zkušenost, kdy se setkání zúčastnilo 40 až 100 fotografů z celé republiky. Věřme jen, že současná pandemie do té doby oslabí a nepřipraví nás o výsledky práce, kterou jsme již do pořadatelství vložili,“ vyjádřil přání Pekárek.