Do posledního, v pořadí už osmého výběrové řízení se konečně přihlásil zájemce, který by objekt za necelé tři miliony koupil.

Jedná se o místního podnikatele Martina Červa, ten chce v místě, kde zámek stojí, vybudovat, pivovar. Věc má ale háček. Zámek je památkově chráněn.

Obec jako dosavadní vlastník, už o vynětí zámku z památkové péče požádala a čeká na rozhodnutí Národního památkového ústavu a Ministerstva kultury ČR.

Dezolátní stav

„Mám zájem koupit zámek i jako památku, poté bych ale také usiloval o jeho vyřazení ze seznamu chráněných památek," říká Červ a dodává, že stavba je v podstatě nezachránitelná. „Pohled na zámek z venku klame, celý objekt je ve velmi špatném stavu. Má propadlé stropy i špatnou statiku. Navíc už ani neobsahuje prvky, které z něj památku dělaly," komentuje stav objektu Červ.

O zámek se ale po ukončení výběrového řízení začali zajímat i další zájemci. Mezi nimi i Marian Buštík, který usiluje o záchranu zámku jako významné kulturní památky.

Pivovar nebo muzeum?

„Projekt a záměr využití připravuji od roku 2014. Hlavní cíl záměru je zachovat zámek jako historickou památku a v areálu vytvořit muzeum zemědělského školství v Těšínském Slezsku," říká Buštík. Proč se tedy do výběrového řízení také nepřihlásil?

„Aby byla nabídka a záměr skutečně profesionální, potřeboval jsem ještě dva, maximálně tři měsíce. Sázel jsem na pozdější termín znovuvypsání záměru, protože obec vyhlašovala záměr pravidelně co tři měsíce," vysvětluje Buštík, který podle svých slov udělá vše pro to, aby zámek nadále zůstal památkově chráněn.

Jak to se zámkem dopadne zatím není jasné. „O prodeji jsme prozatím nerozhodli. Na zastupitelstvu jsme se dohodli, že vyčkáme na rozhodnutí Národního památkového ústavu a Ministerstva kultury, zda objekty vyřadí ze seznamu chráněných památek, či nikoliv," říká starosta obce Martin Pinkas a dodává, že ideální by bylo, kdyby chtěl kupec zámek opravit. Sám starosta ale přiznává, že objekt je v takovém stavu, že by se nejednalo o rekonstrukci, ale spíše o repliku.