V historické části polského Těšína se totiž buduje rozvod centrálního topení. Až dosud totiž lidé v domech v historickém středu města topí uhlím ve starých kamnech a také proto v zimě bývá zcela nedýchatelno na polské i české straně. Důvod je prostý: centrální část Českého Těšína je níže a obyvatelé na české straně města proto těmito zdroji znečištění trpí.

SMOG KAŽDOU ZIMU

Na fakt, že na české straně města jsou prakticky každou zimu překračovány limity koncentrací prachových částic, upozorňuje vedení Českého Těšína už několik let. A nemalou měrou k tomu přispívá právě topení v historických domech v centru polské části města, ale též průmyslové podniky ležící v centru podél břehu řeky Olše. Zákonem povolený limit 35 dnů, kdy mohou lidé dýchat nadměrné množství prachu ve vzduchu, tak v Českém Těšíně překračují prakticky každý rok, a to hned zkraje zimy, v tzv. smogovém období.

Vedení města nyní doufá, že se situace o něco málo zlepší. „Investice na polské straně a zajímavé finanční pobídky k výměnám kotlů na moderní zdroje pro obyvatele Českého Těšína přinesou další zlepšení ovzduší hlavně v zimních měsících,“ věří místostarosta Českého Těšína Vít Slováček. Připomněl tak, že město poskytne žadatelům o tzv. kotlíkové dotace na pořízení kotle na pevná paliva dalších 22 tisíc korun formou bezúročné půjčky.

BUDE TO MÍT EFEKT?

Polská strana potvrdila, že budování centrálního rozvodu tepla v historické části města, kde lidé žijí v domech z 19. století, potrvají do konce září. Práce jsou rozděleny do sedmi etap a v první fázi má být do sítě centrálního vytápění napojeno 22 domů v centru a později dalších třiadvacet.

„Díky této investice se sníží znečištění ovzduší vznikající spalováním uhlí a zlepší kvalitu ovzduší v české i polské části Těšína,“ říká starostka polského Těšína Gabriela Staszkiewicz.

Říci přesně, jak se projeví tato investice na kvalitě ovzduší, je však podle ní v této fází velmi obtížné.