Všechny tři ženy svou prací pomáhají těm, kteří to potřebují.

Ani jedna prý nominaci nečekala. „Později jsem se ale dozvěděla, že mě nominoval Český národní registr dárců kostní dřeně. Je to v podstatě kolektivní cena za snahu, kterou ve spolku Alma Mater vynakládáme,“ řekla Dagmar Knýblová z bohumínského spolku Alma Mater, který aktivně vyhledává nové dárce kostní dřeně.

Sama je hnacím motorem a předsedkyní zmíněného spolku, skromně však dodává, že bez spolupráce s ostatními by nebyla nic.

„Netušila jsem, že taková soutěž vůbec existuje, ale její cenu by si zasloužila minimálně každá druhá ženská. Úžasných žen jsou tady tisíce a já nejsem v ničem lepší ani jiná než ony,“ doplnila Knýblová.

Druhá nominovaná, Bohdana Pufferová z Havířova, je ve svém volném čase aktivní v mnoha směrech, nejvíce ji však dle jejích slov naplňuje muzikoterapeutická činnost s handicapovanými lidmi. Ani ona prý o své nominaci nevěděla. „Volali mi přímo z Prahy, posléze jsem se dozvěděla, že mě nominovala kamarádka. Připadá mi naprosto přirozené pomáhat druhým, ale těší mě to,“ popisuje svou nominaci Bohdana Pufferová.

„Nejvíce mě baví aktivní práce s postiženými, kteří ač mají handicap, jsou velice ctižádostiví. Baví mě s nimi docílit určitého výsledku, už na základě toho, že i oni mohou přinést společnosti a lidem další radosti, ne přítěž,“ doplnila Pufferová.

Věra Fryzová je vychovatelkou v Dětském domově Srdce v Karviné. Doma se svědomitě stará o handicapovanou (ležící) dceru, kterou nikdy nedala do ústavu. Prvotně se chtěla věnovat policejní práci. Následně však zasvětila svůj život práci s dětmi, jejichž rodiče se nemohou, neumějí nebo nechtějí o vlastní děti postarat.

O děti v Dětském domově Srdce se stará už 18 let a vedle své práce vede taneční hodiny pro dospělé a s dětmi z DD Srdce pravidelně nacvičuje taneční vystoupení.

V desátém ročníku soutěže Žena regionu mohou lidé elektronicky hlasovat až do 31. srpna, slavnostní galavečer v Senátu Parlamentu ČR se uskuteční 30. října tohoto roku. Oceněny budou vítězné tváře každého kraje.