Asistenti prevence kriminality. Lidé, kteří dohlížejí na pořádek a bezpečnost v problémových lokalitách a jsou jakousi spojkou a komunikačním kanálem mezi problémovou menšinou a úřady a obyvateli města. Fungují už pátým rokem, ovšem jejich další osud je nejistý, resp., závislý na penězích.

Stát platil mzdu těchto lidí, kteří se rekrutovali z evidovaných na úřadu práce, pouze dva roky, další peníze města zajistila z dotací ministerstva vnitra. Ty aktuálně vystačí na příští rok. Co bude dál?

„Záleží, zda budou dotace,“ uvádí ředitel Městské policie Karviná Petr Bičej s tím, že dva asistenty mají z řad evidovaných na úřadu práce v rámci tzv. veřejně prospěšných prací. Právě ti jsou placeni díky dotacím, ale co bude po roce 2020, je zatím velkou neznámou.

„Kromě toho máme na pozicích asistentů prevence kriminality i dva kmenové zaměstnance městské policie a ty platíme z rozpočtu. Každopádně se nám jejich práce jeví jako smysluplná a proto je budeme chtít udržet,“ říká Petr Bičej.

Peníze jsou i na další asistenty

V Bohumíně už mají jasno. Podařilo se jim zajistit peníze na mzdy a vybavení pro osm asistentů prevence kriminality prostřednictvím Místní akční skupiny (MAS) Bohumínsko až do roku 2022. A to celkem osm milionů korun.

V Bohumíně uniformovaní, ale neozbrojení strážci pořádku dohlížejí ráno a po poledni na přechodech u škol, kontrolují park a dětské koutky, docházet do sociálně vyloučených lokalit a spolupracovat s městskými strážníky.

Podle bohumínského mistostarosty Lumíra Macury přislíbených osm milionů korun postačí k zajištění činnosti deseti asistentů do konce roku 2022. Počet asistentů se tak ještě o dva navýší.

„Protože se preventisté jednoznačně osvědčili a neradi bychom o ně přišli. S předstihem jsme proto připravili další žádost o dotaci a uspěli jsme,“ dodává Macura, předseda MAS Bohumínsko.

Obdobná situace jako v Karviné je v Havířově, kde fungují dva asistenti prevence kriminality a rádi by je zachovali i do budoucna. „Projekt je plánován i na příští rok 2020, pokud následně dotace z MV skončí, budeme se snažit asistenty prevence kriminality zachovat a potřebné finanční zdroje zajistit jinde,“ uvedl ředitel městské police Havířov Bohuslav Muras.

V Orlové mají dokonce šest preventistů. Dva jsou kmenoví zaměstnanci městské policie a čtyři v rámci projektu.