Někteří azylanti se přišli do školy přihlásit v pondělí. Do České republiky se dostali ze své domoviny z nejrůznějších důvodů. Zatímco dříve uprchlíci migrovali dále na západ, nyní přibývá těch, kteří chtějí v zemi zůstat.

Druhou skupinou cizinců jsou děti, které pocházejí z evropských zemí a do města se přistěhovaly. Některé česky umí alespoň částečně, jiné vůbec ne. Hodně cizinců přijímá ZŠ Na Nábřeží, kde s nimi mají dlouholeté zkušenosti, další docházejí i do jiných škol. Ze strany učitelů to vyžaduje individuální přístup, přestože malí cizinci docházejí do kurzů českého jazyka.

„Národnostní škála dětí je opravdu široká. Máme tady především děti z afrických a asijských zemí. Některé přicházejí do prvních tříd, jiné nastupují v průběhu školního roku, a to do všech ročníků tak, jak se do města stěhují. Jejich znalost českého jazyka je různá a učitelé se tomu musí přizpůsobit. Cizince však vyučujeme řadu let a nemáme s tím větší problémy," řekl ředitel školy Svatopluk Novák.

V loňském roce nastoupilo do prvních tříd 17 havířovských základních škol 769 prvňáčků. Otevřeno pro ně bylo třicet prvních tříd.

Letos by se jejich počet neměl výrazně lišit. Záleží, kolik dětí využije možnosti ročního odkladu. Podle učitelů však odklad mnoho dětí nepotřebuje, spíše jde o přání rodičů, aby do školy nastoupily o něco vyzrálejší.

Děti u pondělního zápisu prokazovaly velmi dobrou připravenost. „Já už umím počítat a taky umím básničku i písničku," řekl malý Filip, který bez problémů napočítal do dvaceti. Počítání mu šlo i pozpátku a bez zaváhání poznal také některá písmena. Jiná dívenka prokázala pěvecké nadání a už má téměř jisté členství ve školním sboru Smajlík.

„Zájemců o zápis do první třídy máme dostatek. Loni se nám hlásilo 60 dětí, což by stačilo na tři první třídy. Vzhledem k odkladům jsme ale otevřeli jen dvě. Stejné to bude asi i letos," dodal Novák.