Informaci sdělil orlovským zastupitelům náměstek hejtmana kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny. Zastupitelé původně chtěli znát, jaké jsou současné plány kraje se Základní uměleckou školou J. R. Míši. Už několik let se totiž zvažuje její přestěhování ze stávajících zastaralých prostor v městské části Poruba.

O novém projektu, který by pro kraj vyřešil několik věcí najednou, by krajští zastupitelé měli rozhodovat příští rok.

„Zpracování projektové dokumentace bude zadána v průběhu roku 2018, nyní se zpřesňují potřeby základní umělecké školy. Výběrová řízení na stavební práce budou navazovat,“ upřesnila pro Deník mluvčí krajského úřadu Miroslava Chlebounová.

Kraj je provozovatelem všech výše uvedených subjektů, tedy i umělecké školy, o kterou tady jde především. Stávající budova školy chátrá, prostory už nejsou využity celé, objevují se různé provozně-technické problémy.

Orlovská radnice je ale toho názoru, že by si stavba zasloužila rekonstrukci a provoz umělecké školy by zde měl trvat. Stejného přesvědčení je i petiční výbor některých rodičů a přátel školy, kteří poukazují například na jedinečnost tamních koncertních sálů.

„Nechceme, aby všechny místní aktivity byly v centru města. Snažíme se o to, aby v každé části města byly aktivity pro občany, pokud možno všech generací, aby tam bylo něco pro děti a mládež, seniory a podobně,“ řekl za místní radnici starosta Orlové Tomáš Kuča.

Majitelem budovy je ovšem zmíněný kraj. Ten uvedl, že případná rekonstrukce staré budovy by vyšla na přibližně 70 milionů korun. Její zbourání pak na 10 milionů.

„Demolice budovy je ale pouze krajním řešením, ke kterému kraj přistoupí až v případě, že nebudou možná jiná řešení, jako je převod budovy městu k zajištění jeho potřeb pro sociální věci či školství, popřípadě prodej budovy s omezujícími podmínkami, kdy by jednou z podmínek bylo následné využití objektu pro potřeby kraje,“ doplnila mluvčí krajského úřadu.