Budovy, v nichž donedávna sídlili policisté hlídající státní hranici, a ještě dříve celníci, jsou po vstupu České republiky do Schengenského prostoru nepotřebné, a některé obce z nich možná zřídí knihovny či jinak využijí pro své potřeby. Alespoň taková je představa státních úředníků, kteří budou s nepotřebným státním majetkem dále nakládat.

„Část těchto budov spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, některé objekty jsou obecní, někde byla pohraniční policejní služebna v pronájmu,“ upřesnila mluvčí cizinecké a pohraniční policie v Ostravě Daniela Vlčková. Dodala, že přesný scénář toho, jak s postupně uvolňovanými objekty naložit, zatím není, ale jednou z variant je nabídnout prázdné budovy obcím, v nichž byl donedávna hraniční přechod. „Budovy v tuto chvíli ještě prázdné nejsou. Policie je musí opustit počátkem ledna 2008, takže stěhování postupně probíhá,“ upřesnila Vlčková.

Co například bude ve vilce na bývalém hraničním přechodu Dolní Marklovice – Marklowice Górne? „Nevím. Zatím nás s takovou nabídkou nikdo neoslovil. Ale faktem je, že bychom pro tu budovu asi neměli využití. Knihovnu máme, spolky také mají své prostory, takže pokud by měla platit podmínka, že budovu nelze využít komerčně, tak pro nás není zajímavá,“ uvedl starosta Petrovic, jejichž jsou Marklovice součástí, Petr Trojek.

Dodal, že ale nezná detailní podmínky, za kterých by mohla obec uvolněnou budovu získat. Podobně jsou na tom v Chotěbuzi, kde bude k dispozici velká policejní služebna na bývalém hraničním přechodu. „Situace je podobná. Pokud má obec budovu získat, musíme vědět, kolik by nás to stálo a za jakých podmínek s ním smíme dále nakládat. Pokud se nesmí komerčně využívat, není pro nás taková nabídka, i kdyby byla, zatím nepadla, zajímavá,“ tvrdí starosta Chotěbuze Martin Pinkas.