Důvodem je oprava protipovodňové hráze, která v posledních měsících poklesla vlivem hornické činnosti.

„Opravu dlouhodobě připravuje Povodí Odry společně s OKD. Uzavřen bude zhruba dvaačtvrtkilo­metrový úsek cyklostezky a předpokládá se, že stavební práce začnou ještě koncem října. Ve zmiňovaném úseku od km 17,287 do km 19,660 v katas­trálním území Staré Město u Karviné bude zamezen jakýkoliv vjezd na staveniště. Investor předpokládá, že se bude jednat o období od konce října 2012 do září 2013. Občané budou o stavu uzavírky cyklostezky informováni dopravním značením v terénu a na webových stránkách města Karviné," řekl projektový manažer cyklostezky Česlav Valošek.