Ředitelství silnic a dálnic zde chystá nutné opravy a půjde o akce, které si vyžádají nejméně půlroční omezení dopravy na každém z těchto míst.

„První z chystaných oprav proběhne na mostu na Ostravské ulici, který zajišťuje mimoúrovňové křížení silnice, která obstarává spojení Karviné se severní částí Orlové a Bohumínem. Most zajišťuje příjezd do města Karviná ve směru od Ostravy.," upřesňuje technik společnosti Ředitelství silnic a dálnic Pavel Hučík.

Rekonstrukce mostu je nutná kvůli stavu nosné konstrukce. „Nefunkční izolace, nefunkční mostní závěry, degradace povrchu nosníků i spodní stavby a další," vysvětluje technik.

Rekonstrukce se dotkne i samotné dopravy. V době prací se bude jezdit v omezeném provozu vždy po jedné polovině mostu, jeho průjezd ale zůstane zachován.

Jak dále Ředitelství silnic a dálnic uvádí, opravovat se letos bude také železniční most na silnici I/67, tedy v Bohumínské ulici. „Oprava bude spočívat v sanaci spodní stavby a nosné konstrukce, výměně mostního svršku včetně zhotovení nové spřažené ŽB desky a nových protidotykových zábran," vysvětluje technik společnosti.

Důvod opravy? Špatný stav nosné konstrukce. „Z běžné prohlídky provedené v roce 2014 je patrné, že na mostním objektu je řada defektů," vysvětluje dále technik společnosti. Rovněž zde bude oprava trvat asi šest měsíců a provoz bude omezen stejně jako v předchozím případě.

Do třetice se pak silničáři pustí také do mostu, který v daném úseku spojuje města Český Těšín a Karvinou. „Jednou z hlavních závad je nefunkčnost izolace a jeho napojení na mostní závěry, které způsobuje jednak zatékání do kotevních oblastí předpjatých prefabrikátů a jednak plošné zamáčení prefabrikátů. Toto zatékání může vést k nekontrolovatelné korozi přepínací výztuže nosníků a ke skokové ztrátě únosnosti," říká technik firmy. Také zde se počítá s opravami na dobu šesti měsíců a stejným způsobem omezené dopravy.

Známy zatím nejsou zcela přesné termíny zahájení jednotlivých stavebních prací. Ty se budou odvíjet především od klimatických podmínek jarních měsíců 2015.