Město také pořídilo 85 kolumbárií se schránkami pro více než 5 tisíc uren.

„Součástí nové dvoupatrové smuteční síně je prostor pro 80 návštěvníků, kanceláře pro pohřební službu, chladící boxy, přípravna zesnulých, sociální zázemí a čekárna pro pozůstalé,“ řekl náměstek primátorky Karel Šlachta.

Další stavební práce probíhají mimo prostory nově rozšířeného hřbitova a týkají se rekonstrukce Hřbitovní ulice. Ta by měla být dokončena ještě před Dušičkami. V té době by už lidé mohli parkovat i na místech poblíž brány.