Existenci domu nyní objevili archeologové v rámci výzkumu při letošních sanančních pracích, které probíhají u vstupu do knihovny a v jejím podzemí.

„Právo vařit pivo měli v těch časech významní měšťané, mezi které jistě patřili i obyvatelé daného domu. Dá se tak soudit nejen z toho, že jejich dům stál v centru. Rozsáhlá sklepení sloužily jako sklady piva, ostatně, odtud pochází i místní výraz pivnice, který se ve zdejším nářečí pro sklepy používá dodnes,“ vysvětluje ve sklepeních pod knihovnou ředitel Národního památkového ústavu v Ostravě Michal Zezula.

Právě jeho tým základy domu letos v létě objevil. „Dům zde stával do roku 1823, kdy zde došlo k velkému požáru. O jeho existenci se pak nezmiňují ani záznamy v katastru a tak se o něm léta nevědělo. Každopádně jde o jedinečný archeologický nález. Nadzemní část sice zanikla, jeho podzemní prostory ale nebyly dotčeny žádnými úpravami a dovolují nám tak studovat sklepení, jejichž základy pocházejí přibližně z druhé poloviny 16. až z přelomu 17. století,“ uvádí dále šéf archeologů.

Podzemí pod a vedle knihovny pak odkrylo i mnohé zajímavé předměty. „Jde především o vybavení městské domácnosti zejména z dob raného středověku. Máme zde střepy zdobených kamenných kachlí, souboru renesančního skla a kupříkladu také i takzvané Loštické poháry. Jde o keramiku, která se vyráběla v Lošticích na Olomoucku a byla exportována v rámci celé střední Evropy. Keramika se vyznačuje zvláštním povrchem s puchýřky, které vznikaly při výpalu nádoby a šlo o poměrně luxusní zboží, určené na stoly sociálně vyšších vrstev, tedy i měšťanů,“ popisuje další důkaz o movitosti zdejších obyvatel šéf archeologů.

Sklepení domu ale archeologům umožní nahlédnout do historie ještě hlouběji. Ukazuje se, že předchůdcem stavby byl pradávný dřevohlíněný objekt. „Nejstarší nalezené keramické zlomky jsou vázány na vrstvy, které pocházejí ze samotných počátků města, tedy z 13. století,“ doplnil Michal Zezula.

Sympatický je pak i postoj karvinské radnice, která ojedinělé nálezy vzala i za své. Ostatně, vše navíc skvěle sedí k oslavám 750 let Karviné, které se datují k příštímu roku. „Sklepení zůstane zachováno a projde i určitou revitalizací. Poté zde chceme vybudovat expozici, která přinese informace objevené archeology a historii města budeme prezentovat i na vystavených předmětech ze zdejších nálezů,“ uvedl tajemník karvinského magistrátu Roman Nogol.

Nyní zde ještě probíhají dané sanační práce. Karviná by pak ráda novou expozici v podzemí knihovny otevřela veřejnosti v druhé polovině roku 2018.

Michálkovická ulice spojující Ostravu-Michálkovice a Rychvald je rozkopaná, opravuje se. Průjezdná je, ale řidiče zbrzdí dva semafory.
OBRAZEM: Rozkopaná Michálkovická ulice připomíná tankodrom