Přes sto milionů korun se podařilo radním Radvanic a Bartovic získat z městského rozpočtu na stavbu ozdravného centra Ještěrka. Bezbariérový komplex zahrnující bazénovou a sportovní halu, restauraci s letní terasou, rehabilitaci s ordinací lékaře, v jehož venkovní části jsou sportovní hřiště a lezecká stěna, doplněné o nové parkoviště, sdružení firem ODS-BS Ještěrka 2006 (ODS-Dopravní stavby Ostrava a Beskydská stavební) dokončilo v plánovaném termínu, k poslednímu září. Nyní se stavba předává investorovi, probíhá kolaudační řízení.

„Předpokládáme, že Ještěrka by první návštěvníky mohla přivítat v listopadu,“ uvedla tajemnice radvanického a bartovického úřadu a zároveň mluvčí místní radnice Renata Nytrová. Potvrdila, že plánovaných sto šest milionů korun však na stavbu nebude stačit. „Jsou tam vícepráce, jednadvacet milionů korun navíc je potřeba na interiéry a silnoproudé rozvody,“ upřesnila Nytrová.

Provozovat nový areál by podle ní měla městská společnost Sareza. „Máme se Sarezou uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí,“ tvrdí Nytrová s tím, že vedení obvodu je přesvědčeno o tom, že nebude potřebovat žádné dotace na provoz Ještěrky. „Věříme, že o využití komplexu bude takový zájem návštěvníků, že si Ještěrka na sebe vydělá sama,“ míní Nytrová.

To považují za naprostý nesmysl mnozí odborníci a také provozovatelé podobných zařízení. Zvlášť když berou v úvahu, že Ještěrku by měly z velké části využívat zejména děti a mládež z nejbližšího okolí a školáci k plavecké výuce. „V Česku s výjimkou libereckého Babylonu neexistuje takovéto zařízení, které by nepotřebovalo dotaci na provoz. Bez dotací by se pak cena vstupného musela vyšplhat do nepřijatelné výšky pro návštěvníky,“ uvedla mluvčí společnosti Sareza Martina Gavendová.

Ředitel Sarezy Jaroslav Kovář uvedl, že společnost byla kvůli provozování areálu Ještěrka oslovena letos v červnu. Smlouvu však nepodepsala. „V červnu proběhla jednání o případné smlouvě budoucí, týkající se výpůjčky tohoto zařízení. Její podepsání bylo z naší strany podmíněno dokončením vybavení tak, aby mohl být areál bezproblémově provozován a sloužil stoprocentně svému účelu. K podpisu této smlouvy však do dnešního dne nedošlo,“ reagoval Kovář.

Předpokládá, že obvod vypíše výběrové řízení na provozovatele Ještěrky. Sareza se ho zúčastní, je si však vědoma toho, že bez dotací na provoz se neobejde. Z dobře informovaných zdrojů také vyplývá, že Ještěrka bude ztrátový podnik, do kterého se nikdo s nadšením nehrne, a provozovatel tak dostane danajský dar. „V případě, že společnost Sareza bude na základě výsledků výběrového řízení zplnomocněna provozováním tohoto zařízení, neobejde se bez finančních prostředků určených na pokrytí požadovaného dokončení vybavení areálu a finanční částky na vlastní provozování, jejíž objem již byl konzultován se zástupci statutárního města Ostrava,“ konstatoval Kovář.

Podle dobře informovaných zdrojů bude provozovatel ročně potřebovat asi sedm milionů korun, které nejspíš zase poplynou z kapes daňových poplatníků.