Samotné práce by neměly začít dříve než na konci roku. Několik měsíců totiž bude trvat soutěž na zhotovitele stavby. „Demoliční výměr ke stržení nádražní haly nám byl schválen už dříve, nyní máme vydáno stavební povolení. Ještě nyní v červnu chceme podepsat smlouvu o dotaci a v červenci pak vyhlásit soutěž na zhotovitele stavby," řekla mluvčí ČD Kateřina Šubová.

Jak už Deník informoval, soutěž musí vyhlásit oba investoři, protože se jedná o společný projekt. České dráhy v něm připravily rekonstrukci vlakové stanice a město navrhlo využití přednádražního prostoru. Návrh na vyhlášení soutěže budou projednávat zastupitelé v pondělí 23. června.

Navržená podoba havířovského terminálu. Čelní pohled.

Nechce někdo mozaiku?

Od železniční stanice byl zatím odvezen památník vlastencům, kteří v roce 1939 původní šumbarskou stanicí tajně odjížděli do exilu, aby se následně vraceli osvobodit republiku od nacistů. Památník byl rozebrán v listopadu 2012 s tím, že bude navrácen po dokončení terminálu. S návratem se nepočítá u Směrníku (betonová skulptura ze šedesátých let), kterou město za symbolickou korunu odprodalo aktivistům zasazujícím se o záchranu nádražní haly. Tu se pokusili zachránit návrhem na prohlášení za památku a naposledy tím, že na vnitřní stěně je podle nich velmi cenná mozaika, která nejde rozebrat a přestěhovat.

Navržená podoba havířovského terminálu. Pohled od podjezdu pod tratí.

S tím však nesouhlasí zástupci vlastníka nádraží. „Pokud o mozaiku někdo projeví zájem, budeme s ním o možném předání jednat. Zatím nemám informace, že by o ni někdo zájem projevil," dodala mluvčí ČD Šubová.

Rekonstruovaná železniční stanice má mít podle architektů nový odbavovací prostor, který bude součástí nynější provozní budovy. Přímo na ni má navazovat zastřešená část terminálu, kde budou autobusové zastávky a další provozovny se službami pro cestující. V okolí terminálu bude více parkovacích míst. Ze Šumbarku jej chce radnice zpřístupnit upraveným podjezdem pod železniční tratí se zcela oddělenými chodníky a cyklostezkou od vozovky. Navržená podoba havířovského terminálu. Pohled od parkoviště u věžového domu.