Slavnostní obřad u příležitosti vítání občánků se bude konat  27. dubna 2024 v 10 a 11 hodin.

Rodiče nově narozených dětí se mohou hlásit na Městském úřadě - odboru školství a kultury, ul. Hlavní tř. 147/1a u referentky Alice Loseové, na tel.: 553 035 302 nebo na e-mail: loseova@tesin.cz.

Podmínky pro přihlášení - dítě musí mít trvalý pobyt na území města Český Těšín a věk do 1 roku.