Jelikož už nebudou na radnici zaměstnaní a budou se zřejmě vracet ke svým civilním profesím, požádali o proplacené dovolené, kterou letos nestihli vyčerpat. Konkrétně to bylo 18 dnů u bývalé starostky a 12 dnů jejího zástupce.

Jak na zasedání řekla úřednice z odboru vnitřních věcí, na proplacení nevyčerpané dovolené mají nárok, nicméně je to dobrovolné a mohli se svého nároku vzdát. Postup obou bývalých členů vedení města zkritizovala nová místostarostka Kateřina Krainová Byrtusová. „Nezlobte se, ale tento postup mi připadá nemorální a nefér vůči obyvatelům města, ty peníze totiž budeme muset vyplatit z městského rozpočtu,“ upozornila.

Ustavující zastupitelstvo v Českém Těšíně, 24. října 2022.
ROZHOVOR: Starosta Českého Těšína Slováček: první důležitý úkol, rozpočet

Starostka i její zástupce přede všemi sdělili své důvody, proč nestihli vyčerpat dovolenou, mimo jiné prý proto, že si převáděli část dovolené z předchozího roku a měli jí tedy hodně.

„Pak se tedy ptám, proč si dotyční nevybrali více dovolené dříve, anebo v povolebním období, kdy bylo jasné, že na radnici budou končit, řešilo se minimum důležitých věcí a navíc v tomto „hluchém“ období nebyla na radnici potřeba přítomnost obou dvou. Mohli se v práci a zastupování minimálně vystřídat. Pro každého zaměstnavatele je nejschůdnější, když si zaměstnanec vybere dovolenou a nemusí ji proplácet. Proto také dohlíží, aby si lidé dovolenou a vybírali ji průběžně během roku a nenechávali si ji na konec roku,“ řekla místostarostka.

Stovky tisíc jako odchodné

Již zmíněná úřednice odboru vnitřních věcí poté konkretizovala platy exstarostky i jejího zástupce, které byly přes 85, resp. přes 75 tisíc korun měsíčně. Jednoduchým výpočtem se pak dá zjistit, že za 18 dní proplacené dovolené si bývalá starostka přijde na částku okolo 50 tisíc korun. Její bývalý zástupce o něco málo méně. Když se k tomu připočte zákonný nárok na odchodné ve výši čtyřnásobku měsíčního platu, přijdou si oba bývalí členové vedení města na stovky tisíc korun, které ovšem zaplatí město. V tomto případě to bude okolo tři čtvrtě milionu korun.

Bývalá starostka řekla, že je to běžná praxe a nevyčerpaná dovolená se proplácela i v minulém období. Jenže tehdy o tom rozhodovala pouze rada města, nikoli celé zastupitelstvo, jak je to nutné po změně zákona. Zřejmě proto to nezpůsobilo takový rozruch.

Nakonec to zaplatí město

I proto se zastupitelka Alena Hasáková (NEZÁVISLÍ PRO TĚŠÍN) ptala, zda by nebylo možné převést dny dovolené na zaměstnavatele, kde budou dotyční pracovat. To je údajně podle právníků možné. Nicméně v případě Hřebačkové a Pavelka by (pro)placení dovolené padlo na bedra škol, jelikož oba přišli ze školství.

Právě tom vidí háček Stanislav Folwarczny, zastupitel za ODS. „V tomto případě to není dobré řešení, protože školy už tak bojují o peníze a my bychom na ně takto přehodili další nemalý výdaj,“ řekl zastupitel.

Proti proplácení dovolené byl i zastupitel Michal Utíkal z koaličního hnutí NEZÁVISLÍ PRO TĚŠÍN, když argumentoval tím, že dovolená je na zotavenou a neměla by se proplácet. „Dotyční ji měli vyčerpat obvyklým způsobem v době, díky na radnici pracovali,“ řekl.

Přes nesouhlas některých zastupitelů však byl návrh na proplacení dovolené schválen 19 hlasy ze sedmadvaceti.