„Chceme přijmout další čtyři muže nebo ženy. To znamená, že bychom měli celkem 26 strážníků," uvedl velitel strážníků Petr Chroboczek. Posilu čeká tříměsíční školení, takže nové členy městské policie lidé potkají v ulicích už od začátku prázdnin.

„Budou mít na starosti především kontrolu dodržování městských vyhlášek," dodal Chroboczek. Posílení stavu městské policie prošlo městskou radou ve shodě, všechny tři koaliční strany totiž měly v programu zvýšení bezpečí.

„Díky novým strážníkům, kteří mají být primárně nasazeni v místech vyhodnocených jako nejvíce rizikové, věřím, že se podaří snížit drobnou kriminalitu a nepořádek, které občany nejvíce obtěžují," vysvětluje nová místostarostka Gabriela Hřebačková.

(kot)