„Chceme znát názory lidí, kteří tam žijí, aby řekli, jak by podle nich měla ta ulice v budoucnu vypadat. I proto jsme na Hlavní nechali umístit poutač v podobě kostky a přimět tak lidi začít přemýšlet, co je na té ulici špatně, co by se tam mohlo změnit a jak toto místo proměnit. Chceme, aby lidé byli více aktivní a svou účastí na celém procesu přinášeli podněty, které budou pro architekty vodítkem při tvorbě nové podoby této ulice,“ objasnila smysl pořádaní veřejné debaty na toto téma starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková.

Vedle toho ve městě běží dotazníková akce, jejím prostřednictvím může kdokoli sdělit svůj názor na to, jak by si hlavní tepnu města v budoucnu představoval.

„Aby se udělal dobrý projekt, potřebujeme vědět, co tady lidé chtějí. Pak budeme mít zadání a oni se s tím poradí. Důležitý je výstup lidí, protože nejhorší je, když architekt něco vyprojektuje, aniž sám přesně neví, co ti lidé chtějí. Proto se přímo lidí ptáme,“ dodala starostka.

Město každopádně hledá optimální řešení – zda ulici proměnit v pěší zónu či nikoliv, jak moc dopravy povolit, aby nezahltila třeba jiné části města anebo absence lidí nezlikvidovala podnikatele v této lokalitě. Na 20. září je proto v KaSS Střelnice naplánováno diskuzní fórum s občany. Dotazníková akce poběží do konce září.

Město prý dosud nemělo o pomoc odborníků zájem

Řada účastníků veřejné diskuze v kavárně Avion záměr města kvitovala, objevily se ale i kritické názory. Zejména stížnosti na to, že město při podobných projektech málo komunikuje s veřejností, třeba s majiteli nemovitostí v lokalitě, jíž se nějaká proměna týká.

„Za posledních 15 let se s námi nikdo nebavil, nikdo za námi nepřišel, nikdo nás nepozval na úřad, abychom se pobavili o tom, jaké má město záměr a jak to vidíme my, co bychom potřebovali, jaké máme problémy,“ postěžoval si majitel jednoho z domů na Hlavní ulici.

Architekt a českotěšínský patriot Karel Cieslar zase připomněl, že už před lety navrhoval městu vypsat architektonickou soutěž nejen na novou podobu Hlavní ulice, ale i další projekty, které město realizovalo.

„Český Těšín je moje celoživotní téma. Komunikace s radnicí ale není jednoduchá, protože se mění politici. Když se ale chce, všechno jde. Je třeba, ale společně mluvit a vyzkoušet některé návrhy, které se zprvu zdají nerealizovatelné. V minulosti jsme nabízel spolupráci s Komorou architektů, ale nikdo z radnice nereagoval,“ řekl Cieslar a vyslovil naději, že se situace změní, město bude stran tohoto projektu více komunikovat než v minulosti a že nechá vypsat architektonickou soutěž.

Jak to vidí architekt?

Architekti, experti na urbanistiku a dopravu zatím pouze naznačují, jaké jsou trendy při proměně center měst a hlavních městských tepen jako jako je Hlavní ulice v Českém Těšíně.

„Obecně se hledají se cesty, jak takovou ulici vrátit lidem. Optimální varianta se často hledá třeba i přeměnou tzv. na zkoušku. Jak najít optimální řešení někde řešili i zkouškou – prostě uzavřeli ulici, aby zjistili, zda dovede fungovat bez individuální dopravy. Je to trend, stejně jako vytěsňování dopravy z centrem měst,“ uvedl na setkání architekt Ondřej Vysloužil.

Jak to vidí veřejnost

Vizuální podoba Hlavní ulice, která je od roku 2014 stejně jako celé centrum města památkovou zónou, je dlouhodobě trnem v oku a terčem kritiky nejen z řad veřejnosti. Zejména část této tepny, která vznikla jako jedna z prvních ulic poté, co se Těšín začal rozšiřovat na levý břeh Olzy a po níž před sto lety jezdila tramvaj až k nádraží, vypadá dnes, zejména směrem k řece, velmi nevzhledně. Namísto krámků, kaváren a hezky vyhlížejících výloh je tu několik projeden s alkoholem a dalším zbožím, které provozují vietnamští nájemci. Ale nejen oni.

A kritizují to i obyvatelé města. „Jako ty návrhy ve smyslu ´Dáme tam více zeleně´ atd. stejně nic nezmění, když tam budou ty hnusné výlohy a Vietnamci, o kterých všichni ví, že prodávají trávu a nikdo s tím nic nedělá! Hnus a humus, ostuda Těšína! přitom když přejdete hranici, je to úplně jiný svět: butiky krásné restaurace, tak by to mělo vypadat i u nás!!!“ napsala na sociální síti v diskuzi vztahující se k debatě o Hlavní třídě Lucie Zlatošová.

Důsledky divoké privatizace

V této souvislosti také diskutující v Avionu připomněli, že většina domů na Hlavní ulici je v soukromých rukou, že je před zhruba 15 lety zprivatizovalo bývalé vedení města. A o nějaké zkrášlování podoby těchto domů evidentně zatím nejeví zájem.

I toto bude muset město při proměně Hlavní ulice muset řešit. Starostka Gabriela Hřebačková připouští že to nebude jednoduché, ale věří, že se to podaří. Třeba i díky tomu, že město, které by se mělo do započetí přestavby Hlavní ulice stát jejím vlastníkem, půjde majitelům nemovitostí v této ulic příkladem.

Pokusy radnice změnit a zkrášlit vzhled Hlavní ulice proběhly už v minulosti. Ovšem bez většímu ohlasu majitelů a celkového úspěchu. Před 4 lety město rozesílalo dopisy zejména majitelům zanedbaných budov a vyzvalo je k nápravě stavu jejich nemovitostí. Zároveň začalo město vypisovat na opravy domů dotační tituly z vlastního rozpočtu. Několik majitelů toho využilo, ale to je jen zlomek.

K TÉMATU

Z historie Hlavní třídy

Hlavní ulice v Českém Těšíně změnila za více než 200 let existence možná až patnáctkrát svůj název. V prvních písemných zmínkách je to Kaiserstrasse, Reichstrasse, později Saská kupa nebo Saschsenberg, v letech 1938 – 1939 Pilsudského třída, za 2. světové války pak Göhringstrasse a Hitlerstrasse. Po roce 1945 to byla Stalinova třída, později Revoluční třída, nato třída Ludvíka Svobody a pak opět Revoluční. Od 7. února 1990 nese název Hlavní ulice.

Podél této tepny stály domy, které patřily nejvýznamnějším občanům města, zejména průmyslníkům, kteří zde nacházeli místo pro své nové továrny a snadný přístup k železnici. Jak už bylo zmíněno, v letech 1911 – 1921 tudy přijížděla tramvaj, která spojovala Rynek v polské části Těšína s vlakovým nádražím v Českém Těšíně.

Na křižovatce Hlavní třídy s ulicí Vrchlického se dáme vpravo až přijdeme k bývalým Albrechtovým alejím, dnes Masarykovým sadům. Na místě vedle dnešní tělocvičny kdysi stála židovská synagoga židovské náboženské obce v Českém Těšíně.