„Předseda ÚOHS, jakožto orgán rozhodující o rozkladu proti prvoinstančnímu rozhodnutí ÚOHS, v rozhodnutí z 10. září 2021 rozhodnutí ÚOHS z 11. června 2021 zrušil a řízení ve věci spáchání údajného přestupku zastavil,“ uvedla mluvčí města Marcela Hladká.

Předseda Úřadu Petr Mlsna ve svém rozhodnutí konstatoval, že zadávací podmínky nastavené zadavatelem nebyly natolik zmatečné, že by dodavatelé podle nich nebyli schopni sestavit nabídku.

„Podle předsedy Mlsny vyložil Úřad v prvostupňovém rozhodnutí zásadu transparentnosti ve vztahu k zadavateli s přílišnou tvrdostí. Správní řízení v dané  věci bylo zastaveno,“ vysvětlil mluvčí ÚOHS Martin Švanda.Starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková dodala, že od prvopočátku byla přesvědčena, že město nepochybilo.

„Měli jsme administrátora, který nám zakázku na výstavbu dopravního terminálu administroval. Pochybení neshledal ani poskytovatel dotace. Abychom měli jistotu, nechali jsme si udělat nezávislý právní posudek, který vyšel rovněž v náš prospěch,“ uvedla Hřebačková.