„Proto jsme vloni dali zpracovat studii revitalizace přehrady, na jejímž základě by měl být prostor přehrady postupně upraven a doplněn o nové prvky,“ vysvětluje místostarosta Jan Pekař a  dodává.

„Proměnou projdou zpevněné plochy chodníků lemujících přehradu po jejím obvodu a stávající mobiliář. Nově bude doplněno workoutové hřiště, ohniště s posezením, dřevěná platforma jako zázemí pro sportovní vyžití veřejnosti či drobné kulturní akce.“ V neposlední řadě se musí dořešit infrastruktura pro komfortní využívání prostoru občany, ohradit mobilní WC a zpevnit plochu pro vůz s občerstvením.

A právě v této souvislosti, bylo na přehradu navráceno molo, které zde dříve sloužilo coby zázemí především pro vodní sporty. Původní fixní dřevěné molo je tedy nově nahrazeno molem plovoucím, a to i s posezením.

Celkové náklady na realizaci projektu nepřesáhnou částku 2,5 milmilionu korun, z toho dotace poskytnutá Moravskoslezským krajem činí 2,2 miliony.

Těšínská přehrada byla postavena v 50. letech minulého století jako rekreační zóna pro obyvatele Českého Těšína. V dnešní době je to místo vhodné pro rybolov, aktivní odpočinek, procházku či relaxaci. Svou základnu zde mají i dva skautské vodácké oddíly.

Okolí přehrady od doby svého vzniku neprošlo výraznější úpravou. „Důvodem byly především složité majetkoprávní vztahy, které se nedávno podařilo zčásti uspořádat. Naše město se až nyní stalo vlastníkem stěžejní části pozemků kolem přehrady. A tak konečně můžeme začít s revitalizací fyzicky i morálně zastaralého okolí této vodní plochy. Přehrada má obrovský nevyužitý potenciál, který chceme postupně a logicky rozvíjet,“ dodává starosta Karel Kula.