Uzavírka je naplánována od 22. června a potrvá 150 dnů. Oprava se týká úseku od křižovatky s ulicí Hornosušskou po železniční most. Celý úsek bude opravován poměrně zásadně.

„Těleso silnice bude celé sníženo o 75 cm včetně podélně postaveného nového chodníku s přechodem pro chodce a novým autobusovým nástupištěm. V části úseku bude vybudována nová dešťová kanalizace a na čtyřech místech bude do hloubky přeložen vodovod, aby měl dostatečné krytí i po snížení nivelety silnice. Původní šíře vozovky bude zachována, ovšem pro umístění chodníku se počítá se záborem pozemků, tedy s posunem některých oplocení a výkupem metrového pásu lesa," informovala o plánované rekonstrukci Romana Bartošková z havířovského magistrátu s tím, že hlavním investorem je Správa silnic Moravskoslezského kraje.

Město Havířov zaplatí výstavbu chodníku, přeložky oplocení, překládku veřejného osvětlení a část splaškové kanalizace.

OBJÍŽĎKA

Řidiči se musí připravit, že opravovaný úsek budou muset objíždět.

„Celý úsek bude neprůjezdný až do 30. listopadu. Objízdná trasa pro osobní motorová vozidla je vedena po ulicích Hornosušská, Na Pavlasůvce, Hornická, Kapitána Jasioka. Doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením a uzavírka a objízdná trasa bude řádně vyznačena přechodným dopravním značením. V uvedené lokalitě bude po celou dobu zvýšený dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu, proto respektujte dopravní značení," uvedla Bartošková.