Když Deník upozornil na špatně označené vyfrézované díry na ulici Na Nábřeží, slíbil ředitel městské firmy nápravu. Zodpovědní pracovníci však zřejmě neznají předpisy a díry stále označují špatně. Doplácejí na to řidiči, kteří nemohou včas reagovat na ostré hrany v povrchu silnice.

V ulici Na Nábřeží havířovští cestáři označili díry dopravní značkou Práce na silnici, přičemž správně měli použít Nerovnost vozovky. „Značku Práce na silnici měli použít ve chvíli, kdy tam skutečně pracovali. Zajistím zjednání nápravy," řekl ředitel TS Ludvík Martinek s tím, že dopravní značení jim schvaluje odpovědný úředník havířovského magistrátu.

Jak Deník zjistil, místo nesprávných značek začali cestáři používat jiné a opět nesprávné značky. Zda předpisy nezná magistrátní úředník nebo zaměstnanci TS, se redakci zjistit nepodařilo. Vyfrézované díry jsou však i nadále označovány špatně a doplatit na to mohou opět motoristé, kteří vjedou do díry.

„Tak, jak to udělali, to svědčí jen o tom, že nemají ani páru o tom, jak se značky používají. Potřebovali by odborné školení, protože jinak mohou být zodpovědní za pořádný malér," upozornil Deník havířovský motorista.

Místo značek upozorňujících na nerovnost vozovky tentokrát cestáři díry označili značkami oficiálně zvanými Směrová deska. Ty se však smějí používat pouze k převádění provozu do jiného jízdního pruhu a zpravidla v sestavě několika po sobě jdoucích tabulí. Navíc je nařízeno, že směru odpovídá i sklon červenobílých pruhů.

Havířovští cestáři tyto značky nepoužili k převedení provozu do jiného pruhu, ale k označení jednotlivých děr a nedodrželi ani směr šikmých pruhů. Řidiče před dírami nevarují ani značkou se snížením rychlosti, ve městě z 50 km/hod na 30 km/hod.

Částečná náprava

Ve čtvrtek ráno cestáři některé značky narychlo doplnili. Například na ulici Astronautů umístili značku Nerovnost vozovky a Práce na silnici. V průběhu dne byly doplněny značky i na jiných místech. 

Jak je v Havířově zažitým zvykem, TS nejdříve frézuje díry a k asfaltování se dostává nejdříve druhý den, někdy i později. Například krajští silničáři však postupují jinak a řidiče nenutí mezi dírami kličkovat déle, než je nutné. "My vyfrézujeme několik úseků, vyčistíme a hned poté asfaltujeme. Není důvod to nechávat na jindy," vysvětlili silničáři, kteří ve čtvrtek opravovali Dělnickou ulici. 

Čtěte také: Řidiči si ničí auta ve vyfrézovaných a špatně označených dírách