Jak je možné, že „český Stalin“ stále straší v městské kronice na tak čestném místě? Jednoduše proto, že se v porevoluční době o zbavení čestného občanství nejednalo, a ani v období přejmenovávání ulic nikdo z občanů, zastupitelů ani politiků s takovým návrhem nepřišel.

„Pravděpodobně se na čestné občany v návalu každodenní práce pozapomnělo. Snad i proto, že za posledních více než 60 let nebylo čestné občanství uděleno již nikomu dalšímu. Proto se inventura čestných občanů od poválečné doby neprováděla,“ uvedla mluvčí města Dorota Havlíková.

Přestože si podle ní tato historická osobnost takovou poctu jednoznačně nezaslouží, odebírání jednou uděleného čestného občanství je vlastně přepisováním dějin.

„S oblibou je praktikovali fašisté, kteří po svém nástupu vymazávali čestná občanství českých vlastenců z obecních kronik, po nich tuto praktiku převzali komunisté,“ upozornila Havlíková. A současné vedení města se prý k takovýmto praktikám hlásit nechce.

Jak se na celou věc dívají českotěšínští zastupitelé?

„Čestná občanství jsou poplatná době, ve které byla udělována. Ani nevím, zda měl Klement Gottwald nějakou zásluhu na rozvoji města, takže nemohu posoudit, zda je, nebo není čestným občanem oprávněně,“ uvedl Viliam Šuňal z KSČM.

Jeho kolega z opačné strany politického spektra, Stanislav Folwarczny z ODS, vnímá celou záležitost jako 60 let starou a uzavřenou věc.

„Tisková mluvčí města vydala k této věci stanovisko, se kterým souhlasím a na kterém jsme se dohodli. Více k celé věci nemám co říci,“ uvedl.

Vedení Českého Těšína udělilo za 90 let existence města čestné občanství třem lidem. Kromě prvního komunistického prezidenta se titulem Čestný občan Českého Těšína honosí dva sovětští důstojníci bojující za druhé světové války – generál Jeremenko a podplukovník Janko, kteří čestná občanství obdrželi v červenci 1945. Gottwald v roce 1948.

Karviná Gottwalda „popravila“

To Karvinští se k „čestnému občanovi Gottwaldovi“ postavili zcela opačně. V květnu 1990 plénum tehdejšího Městského národního výboru v Karviné zrušilo čestné občanství nejen Klementu Gottwaldovi, ale též španělské aktivistce Dolores Ibaruri a dvěma sovětským generálům – Grigoriji Jaškinovi a Zemzerovi.

„Čestné občanství bylo ponecháno bývalému prezidentovi T. G. Masarykovi, prezidentu a generálovi Ludvíku Svobodovi, předsedovi Národního shromáždění ČR z roku 1946 Joži Davidovi, který je dostal spolu s Gottwaldem při návštěvě města v roce 1946, a básníku Petru Bezručovi,“ uvedla mluvčí magistrátu Šárka Swiderová.

Podle ní dnes platí nepsané pravidlo, že se čestnými občanstvími šetří a Karviná je pro příště bude udělovat jen už nežijícím lidem. V roce 2004 dokonce neprošel zastupitelstvem ani návrh na udělení čestného občanství legendě světové atletiky a karvinské rodačce Daně Zátopkové.

„Nebylo to z neúcty k atletice. Za tehdejšího vedení města byl tento návrh politicky neprůchodný,“ uvedla Swiderová.

Čestným občanem Bohumína je hned šest politicky nezávadných osobností. Tomáš Garrigue Masaryk, básník Petr Bezruč, starosta Opavy v letech 1908 až 1919 Walter Kudlich, starosta Starého Bohumína v letech 1902 až 1920 Karl Franz Johann Ott, poslanec slezského zemského sněmu a starosta Opavy v letech 1893 až 1908 Emil Rochowanski a starosta Starého Bohumína v letech 1927 až 1936 Julius Warosch.

Nejmladší české město – Havířov – má jedinou čestnou občanku, a tou je atletka Šárka Kašpárková.

Praxe udělování čestného občanství byla zavedena v 19. století za CK monarchie, a stále ji praktikují různá města a udělují občanství např. kapitánům průmyslu, zpěvákům, hercům, zahraničním i domácím politikům.