Ty se podle jednatele společnosti KODIS Aleše Stejskala dotknou jízdních řádů, tras i tarifních zón a na cestování autobusem i potřeby cestujících budou mít pozitivní dopad.

„Změny představují cestu k lepší a příjemnější autobusové dopravě. Do nových jízdních řádů a tras linek, stejně jako do počtu posílených spojů mezi Ostravou, Karvinou a Orlovou, jsme zapracovali podněty a připomínky samotných lidí, vedení měst i obcí,“ popsal Aleš Stejskal.

Příští zastávka: průmyslová zóna Dukla

Jednou z novinek bude například i to, že autobusová linka 533 mezi Karvinou a Havířovem i vybrané spoje linky 451 mezi Orlovou a Havířovem budou od neděle nově zajíždět také k průmyslové zóně Dukla v Dolní Suché. Zmiňovaná linka 533 pak bude rozdělena na část spojů, které budou dále vedeny trasou přes Karvinou-Doly. Jiná část, označená jako linka 583, bude vedena přes Stonavu.

Na relacích Karviná – Ostrava a Orlová – Ostrava bude dále část autobusových spojů provozována ve špičkách pracovních dnů v intervalu 20 minut. Dojde zde také k částečným úpravám jízdních řádů a k zavedení nových spojů. Dosavadní linky 553 a 591 mezi Orlovou a Ostravou pak budou sloučeny do jednoho spoje s číslem 553.

K úpravám jízdních řádů dojde také v rámci autobusových spojů mezi Orlovou a Bohumínem, Karvinou a Bohumínem a v souvislosti s návazností na ostatní linky rovněž mezi Bohumínem a Ostravou.

Odisky pro Orlovou

Od neděle dojde nově k začlenění linek MHD Orlová do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. V důsledku toho vznikne také nová tarifní zóna č. 150 a na celém území tak budou ve všech autobusech platit shodné tarifní podmínky. Dle požadavku města Orlová navíc dojde k přesunu původní hranice tarifních zón ze zastávky Orlová, Město, Zimný důl na zastávku Petřvald, Březiny.

Všechny dlouhodobé časové jízdenky zakoupené nejpozději 9. června 2018 však platí po celou dobu jejich platnosti v rámci území tarifních zón platných k tomuto dni. Jízdenky tedy nebude nutné vracet ani vyměňovat.

Další změny:

Relace Karviná – Orlová: Linka 534 je nově rozdělena tak, že spoje vedené přes obec Doubrava jsou označeny jako linka 534 a spoje vedené rychlejší trasou mimo střed Doubravy jako linka 535. Linka 539 má taktéž upravený jízdní řád a je v Karviné vedena oproti původnímu stavu odlišnou trasou. Na linkách 534, 535 a 539 dochází k úpravě jízdního řádu.

Relace Karviná – Stonava – Albrechtice/Horní Suchá: Původní autobusové linky dopravce Jan Kypús BUS jsou nahrazeny novými linkami 581 a 582. Linka 581 je vedena ze zastávky Karviná, Fryštát, aut. nádr. přes tř. Osvobození do Stonavy, přes zastávku Stonava, u Recmaníků do Albrechtic k železniční stanici a na konečnou zastávku Albrechtice, sídliště.

Linka 582 je vedena ze zastávky Karviná, Fryštát, aut. nádr. přes tř. Osvobození do Stonavy, přes zastávku Stonava, zast. Hořany do Albrechtic k železniční stanici a dále v době přepravní špičky do Horní Suché a v době dopravního sedla místo linky 581 na zastávku Albrechtice, sídliště. Vybrané spoje linky jsou ukončeny ve směru z Albrechtic na zastávce Stonava, PZKO s návazností na jiné spoje dále do Karviné a zpět.

Obsluha dolů: V dopravní obsluze jednotlivých dolů nedochází k zásadním změnám. Linka 542 je zrušena a je nahrazena prodloužením vybraných spojů linky 544 ze zastávky Karviná, Doly, zast. ČSA na zastávku Karviná, Důl Darkov.