„S dlužníky jsme se po udělení prvního souhlasu snažili dohodnout alespoň minimální splátky vůči městu už v srpnu začalo splácet 67 příjemců dávek a počet v následujících měsících vzrostl. Od konce listopadu jsme udělili 72 nesouhlasů s doplatkem právě těm, kteří splácet odmítli. Nových souhlasů bylo 135," přiblížil náměstek primátora Miroslav Hajdušík.

Karvinští radní posuzovali od letošního května 376 prvožádostí o doplatky na bydlení na ubytovnách.Tehdy dělila do léta 306 souhlasů a 70 nesouhlasů vždy na dobu určitou. Nyní posuzuje postupně stejné žadatele rada už podruhé a vždy přihlíží k výše uvedeným podmínkám.

„Podařilo se nám přimět většinu našich dlužníků k alespoň malým splátkám od 50 korun. Většina nám splácí dvě stovky, ale máme i dlužníka, který hradí 800 korun měsíčně. Splácet nám začali i ti, kdo pobírají nejnižší životní minimum, takže to jde," dodal Hajdušík.

Připomněl, že pohledávky města se vůči příjemcům sociálních dávek pohybují většinou okolo 10 tisíc korun a jde o dluhy na odpadu nebo pokutách za přestupky, u vyšších také na nájemném.

„Máme ale i pohledávku ve výši 57 tisíc korun," doplnil.

Podobně se s žadateli o dávky snaží pracovat také v některých dalších městech. Například v Orlové nesmí být žadatel za posledních 12 měsíců k datu podání žádosti o dávku uznán vinným z některých přestupků.

„Druhá podmínka je přihlášeni k trvalému pobytu v Orlové a třetí podmínka, že klient nemá finanční závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Orlová, v případě, že ano, zahájil kroky k jejich vyrovnání," vysvětlila mluvčí tamní radnice Nataša Cibulková.

V Orlové tak letos posuzovali celkem 167 žádostí.

„Z toho udělila rada města 47 souhlasů na období 6 měsíců, 24 souhlasů na období tříměsíců, 1 souhlas bez stanovení období, nesouhlasů bylo uděleno 36. Zbytek žádostí do počtu přijatých 167 nebylo postoupeno radě města vzhledem k tomu, že klient se na ubytovně nezdržoval, nebo se mezitím přestěhoval, případně nebyl několika pokusy zastižen," dodala mluvčí Orlové.

S žadateli se snaží pracovat také havířovský magistrát. Také tam musí žadatel splnit několik podmínek. Město letos udělilo celkem 255 souhlasů, 111 bylo nesouhlasů s dávkou.