Ten už před zkázou zachránil zámek v Rychvaldu a Ropici 
u Českého Těšína a co nevidět by se měl pustit do rekonstrukce zámku v Dolní Lutyni, který od obce před časem koupil. Byl mu k odkoupení nabídnut i roky chátrající zámek v Chotěbuzi, ale 
k dohodě s obcí nedošlo.

Podle Jana Štěpánka, který se na opravách výše zmíněných zámků podílel, je Chotěbuz dost „začarované“ místo. „Vlastně to už dávno zámek není. Ta krásná empírová stavba patrně dle projektu architekta Kornhäusela vzala za své už v 19. století. Tehdy v zámku byla zřízena škola a pro její potřeby byl původně menší, ale architektonicky extrémně cenný zámek totálně přestavěn do současné pozdně klasicistní strohé podoby. Čili je už těžké o té současné budově mluvit jako o zámku,“ říká stavební odborník.

Pokud jde o další osud komplexu, který za minulého režimu využíval státní statek, Štěpánek právě optimismem nehýří.

„Nepříliš cenná architektura a vzdálenosti místa od „civilizace“ je jeho osud takřka jasný: zůstane jen renesanční věž Hláska a původní zámecká brána… a volná plocha. Je to smutné, ale je to realita,“ míní Jan Štěpánek.