K akci, která sdružuje kostely a modlitebny devíti různých křesťanských církví, se připojily i duchovní objekty na Karvinsku a nabídnou pestrý program. Návštěvníci se mohou těšit na komentované prohlídky, koncerty, vysvětlení různých tradic, program pro děti, ale třeba také ochutnávku mešního vína či klášterního piva.

„Chceme ukázat, že naše dveře jsou otevřené. Navíc mám pocit, že ten večer a tma mají takové větší kouzlo. Lidé, kteří přijdou, uvidí, že předsudky vůči církvi jsou opravdu zbytečné a že církev je především partner, který má společnosti co předat," vysvětlil orlovský farář Rafał Józef Wala.

Koncert i výhled z věže

V Karviné bude program probíhat od 18 hodin, kdy se jak v kostele Povýšení svatého Kříže, tak i v kostele svatého Marka přítomní dozvědí zajímavé informace o historii daného kostela, následovat bude v kostele Povýšení svatého Kříže výstup na věž ke zvonům, koncert komorního sboru, návštěvníci si budou moci prohlédnout liturgické předměty i středověké nástěnné malby.

V kostele svatého Marka se bude od 20 hodin konat koncert současné křesťanské hudby a k vidění budou historická liturgická roucha.

V evangelickém kostele v Orlové začíná program v 17.55 hodin slavnostním zvoněním. Následovat bude hra pro děti a rodiče s hlavním tématem výročí smrti mistra Jana Husa a chybět nebude ani koncert žáků základní umělecké školy, komentovaná prohlídka. Návštěvníci si budou moci také užít čajovnu v kostele či výstavu o historii místa.

V kostele Narození Panny Marie program začne mší svatou v 17 hodin a zajímavostí v programu je prohlídka kostela pro děti s průvodcem panem farářem Rafałem Józefem Walou , která začne v 19 hodin.

„Ukážeme dětem zajímavá místa a na konci dostanou takový speciální časopis, ve kterém bude také přiložena soutěž," doplnil Wala.

Od 20.30 hodin je na programu víno v bibli s vysvětlením jeho významu, ale také koštem mešního vína. V Husově domě v Orlové bude na programu od 18 hodin cestovatelský večer a koncert.

Kromě katolíků se v Orlové do Noci kostelů zapojila rovněž Českobratrská evangelická a Slezská církev evangelická augsburského vyznání.

Nejvíce akcí je naplánováno v Českém Těšíně. Netradiční program zvolil například kostel Slezské církve evangelické, který po večerních chválách má od 21.30 hodin naplánovanou projekci ve věžních hodinách.

Nebudou chybět ale ani interaktivní aktivity pro děti a dospělé, prohlídka kostela nebo také čas na osobní ztišení při modlitbě v netradičních prostorách věže.

K rozhlédnutí z věže kostela zve také evangelický kostel Českobratrské církve evangelické, který kromě prohlídky nabídne ještě například výstavu fotografií Jana Šibíka.

Prohlídky i program

V Havířově se do akce zapojí kostel sv. Anny a také modlitebna Apoštolské církve v Havířově-Bludovicích. V kostele sv. Anny program začíná mší v 17.30 hodin, po ní následuje kvíz pro děti, vystoupení místních umělců a poté seminář na téma Cesta za tajemstvím chleba a eucharistie. Prohlídku kostela doprovodí hudební vystoupení.

Apoštolská církev má program naplánovaný od 17 do 22 hodin. „Budeme promítat film, opékat buřty, připravena bude lukostřelba, koncert, ukázka práce s loutkami a samozřejmě také povídání a modlitby," vylíčil Břetislav Dršťák z havířovského apoštolského sboru.

V Petřvaldě, v kostele sv. Jindřicha, se kromě prohlídky bude konat i koncert dětí ze základní umělecké školy. Zároveň se kostel zapojí do akce Z mnoha zrnek jeden chléb. Upečený chléb nasytí lidi bez domova. V Rychvaldě, v kostele sv. Anny, si zas mohou návštěvníci vyrobit svíci nebo zjistit jaké to je, když se ručně opisuje Bible.

Do Noci kostelů se zapojují také duchovní stánky v menších obcích, a to například v Horní Suché, Dětmarovicích, Doubravě či na Těrlicku.