Hlučný a obtěžující způsob života zejména tzv. sociálně slabších lidí, drobná kriminalita, nepořádek, poházené použité injekční stříkačky, puch pálených kabelů od nedalekých garáží…

O tom všem a o mnoha dalších nešvarech strážníci slyšeli nejen na loňském setkání s místními obyvateli přímo v tamních ulicích.

„Projekt navazuje i na tuto aktivitu. Nyní opět vyzýváme všechny místní obyvatele, kteří mají zájem, k dialogu, aby sami přišli a řekli, nejen co je trápí, ale rádi budeme i za jejich návrhy a nápady jak situaci zlepšit a řešit. Vždyť kdo jiný by měl znát zdejší prostředí a problémy lépe než lidé, kteří tam žijí," říká úvodem zástupce ředitele karvinské městské policie Václav Ožana s tím, že strážníci oslovují i tamní podnikatele a další.

NOVÍ ASISTENTI

Šestka ale není jediným projektem, který by měl „divokou" čtvrť vylepšit. Městská policie zde spolupracuje s městem Karviná, státní policií a také s firmou RPG Byty, která zde vlastní většinu bytů. Firma nyní přispěje na oblečení a další vybavení pro nové asistenty městské policie. Dosud pracují čtyři a jejich úkolem je řešit veřejný pořádek a poskytovat lidem informace na úřadu práce. Nyní přibude šest nových kolegů, kteří budou pro celé město, ale oblast Nového Města bude pro ně jedna z hlavních. Placeni budou z peněz Úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací.

„Jedná se o zhruba deset tisíc korun na osobu," uvádí jednatel a výkonný ředitel RPG Byty, s.r.o. Pavel Klimeš.

Projekt Šestka se má rozjet v druhé polovině letošního roku.