O jistých nesrovnalostech, tedy že smlouva nebyla zveřejněna v registru, informoval starosta Miroslav Chlubna zastupitele v dubnu. Někteří zastupitelé se nad tím podivují. „Město nemá platnou smlouvu o tom, že uložilo do banky 60 milionů. Ptám se, jak je možné, že nikdo z radnice nezkontroloval, zda byla smlouva do registru zavedena? Obávám se, že s vymáháním peněz od Sberbank bude v takovém případě velký problém. Při neexistenci té smlouvy je město ve velmi špatné pozici,“ domnívá se zastupitel Martin Sliwka.

Starosta: Procesní chyba z minulosti

O převodu peněz města na termínovaný účet u Sberbank navíc nebyla informována rada města. S jejiich uložením do banky souhlasil starosta na základě doporučení pověřených úředníků a provedení bylo na nich. „Měli to předložit radním, ale procesně se to dlouhodobě řešilo jinak,“ říká starosta Orlové Miroslav Chlubna. Současně přiznal, že v tomto případě jde o procesní závadu, která na orlovské radnici fungovala od roku 2013. "Paradoxní je, že o této praxi věděli jak bývalý starosta Tomáš Kuča, tak pan Sliwka coby mistostarosta. Přesto to dnes kritizují," diví se Chlubna.

„Loni v listopadu jsme tuto závadu odstranili a dnes už jsou radní o převodu peněz do bank informování. Takových vkladů jsme dělali několik,“ říká Chlubna. Navíc tvrdí že ústní informaci o úložce 60 milionů do Sberbank měli jak radní, tak zastupitelé.

Pokud jde o úspěšnost při navrácení peněz, starosta si myslí, že město je v lepší situaci, protože povinnost v tomto případě zanedbala banka. „Nám může uškodit fakt, že jsme si to nezkontrolovali,“ připouští.

Banka by měla peníze vrátit, ale…

Banka by v takové situaci podle zákona měla peníze vrátit, protože zavedení smlouvy do registru měli provést právě její pracovníci. Jenže Sberbank CZ je bez licence, nesmí přijímat vklady ani poskytovat úvěry a vykonávat další činnosti s výjimkou těch, které jsou jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků. Veškeré právní úkony za Sberbank CZ nyní vykonává soudem jmenovaná likvidátorka.

„Zákon říká, že v případě neplatnosti smlouvy si mají obě strany vyrovnat závazky. Tudíž bychom měli dostat celou částku zpět. Podle vyjádření ministerstva vnitra, na které jsme se v této záležitosti obrátili o radu, prý máme dokonce nárok na odškodnění,“ říká Chlubna s tím, že peníze uložené ve Sberbank jsou stále úročeny.

Jít do sporu s bankou kvůli nesplnění povinnosti zavést vše do registru smluv, je podle něj až druhá možnost. „Všechny kroky konzultujeme s právníky. Zatím jsme přihlásili naše pohledávky a uvidíme, jak se vše bude vyvíjet,“ říká starosta. Připomněl, že miliony uložené ve Sberbank nejsou zapojeny do výdajů letošního rozpočtu města, proto to v letošním roce neohrozí ani neomezí chod města. „Ty peníze byly ze strategické rezervy,“ dodal Chlubna.

Exstarosta Kuča: Peníze se měly raději investovat

Opoziční zastupitel a předchozí starosta Tomáš Kuča tvrdí, že situace města je s ohledem na to, že nemá platnou smlouvu s bankou o uložení peněz, neradostná. „Kdyby někdo zkontroloval, zda je smlouva zapsána v registru, nemuselo se to teď řešit. Asi by se dalo s bankou soudit kvůli neplatnosti smlouvy, ale když je banka v likvidaci, je věřitel v situaci, v jaké je Orlová, až na třetím místě při uspokojování pohledávek,“ říká Kuča.

Podle něj bylo ukládání peněz do banky chybou. Peníze se prý měly ve městě investovat. Na dotaz, proč se v době, kdy byl on starostou, systém ukládání peněz do bank nezměnil, odpověděl, že nevěděl, že by mohl fungovat i tak, že starosta o převodu neinformuje radu. „Když se za mého působení na radnici převáděly větší peníze, tak o tom radní věděli,“ tvrdí exstarosta Tomáš Kuča.