Lidé, kteří přišli cíleně, nebo náměstím pouze procházeli, se mohli seznámit se službami, které mohou využít sami, nebo je zajistit pro své blízké. Některé sociální a zdravotní služby jsou lidem známy dostatečně, o jiných tak široké povědomí nemají. Právě proto je jejich poskytovatelé prezentovali na veletrhu. Zájemce seznamovali také se širokou škálou kompenzačních a zdravotních pomůcek.

„Budeme rádi, když si z našeho veletrhu odnesete informace a zkušenosti, které pomohou vám i vašim blízkým," řekla v úvodu 5. ročníku veletrhu náměstkyně primátora Jana Feberová.¨

Nabídka spolků, městských příspěvkových organizací a obecně prospěšných společností byla velmi pestrá. Tradičně mohli lidé přiložit ruku k dílu a zapojit se aktivně do práce v rukodělné dílně. Cestou kolem stánků se službami pro děti, seniory nebo zdravotně postižené ochutnávali polévku Armády spásy a seznamovali se s nabídkou volnočasových aktivit a poradenských služeb. V jednom ze stánků si mohli nechat změřit krevní tlak nebo cukr. Zakoupit si mohli různé výrobky uživatelů sociálních služeb.