Celní kontrole se v těchto dnech nevyhnuli vietnamští prodavači a ostatní zahraniční dělníci, kteří si nelegálně vydělávají peníze například na stavbách, v obchodech či při různých pomocných pracech. Právě na nelegální zaměstnávání cizinců v Moravskoslezském kraji se totiž soustředili celníci v našem regionu. „Do konce června loňského roku jsme provedli celkem sedmatřicet kontrol a v letošním roce jsme zatím zkontrolovali dvaadvacet právnických osob,“ vysvětlil tiskový mluvčí Celního ředitelství Ostrava Roman Miarka.

Podle něj se většinou při kontrole zjistí vykonávaní práce bez platného povolení k zaměstnání. „Většinou jde o vietnamské prodejce, kteří prodávají nejrůznější textilie a pak Ukrajinci, kteří nelegálně pracují na stavbách. Dost početnou skupinu tvoří i lidé moldavské národnosti,“ vysvětlil mluvčí. Celní úřad velmi úzce spolupracuje i s cizineckou policií a vzájemně si při nejrůznějších kontrolách vypomáhají. “Je to proto, že právě při takových kontrolách odhalíme i cizince, kteří nemají platné povolení k pobytu,“ říká Miarka.

Pravomoc celního úřadu při kontrolách je ovšem velmi omezená. „Bohužel, podle platných zákonů pravomoce celního úřadu končí pouhou kontrolou. My pak pouze předáme zjištěné podklady k šetření příslušnému pracovnímu úřadu, který pak dál zajišťuje nápravu či udává finanční pokutu. Bohužel, zpětnou vazbu, jak byl cizinec či jeho zaměstnavatel potrestnán, nemáme. Poměrně dost často, a to při opětovné kontrole stejné firmy, ve které jsme nelegálně zaměstnaného cizince objevili, se s tím setkáme znovu,“ uzavřel mluvčí.

Jedna z proběhnuvších kontrol se zaměřila i na známý karvinský objekt bývalého obchodního komplexu Permon v Karviné Hranicích, nesoucí dnes název Panda shop. Ze sedmi kontrolovaných cizinců vietnamských občanů jich šest nemělo patřičné pracovní povolení ke své činnosti. Úřady práce pak mohou díky celním kontrolám postihnout zaměstnavatele těchto osob pokutou až do výše dvou milionů korun.