Město totiž minulý měsíc kontrolovalo všechny ubytovny na území města a úředníci z magistrátu, hasiči, hygienici a další zjišťovali, zda jsou ubytovací objekty řádně zkolaudovány, k jakému typu bydlení jsou určeny a jaké jsou tam k bydlení podmínky.

„Vlastník budovy podal námitky proti správnímu řízení a další dokumentaci nepředložil, považuje tu existující za dostatečnou. My se nyní s námitkami vypořádáme a odpovíme na ně," uvedla mluvčí magistrátu Šárka Swiderová.

Petr Handl ze společnosti RPG však tvrdí, že vlastník ubytovny Předvoj před zhruba dvěma týdny stavebnímu úřadu adresoval námitky proti zahájení správního řízení a dodal vše, co bylo zapotřebí.

„Správní řízení běží, čekáme na závěrečné stanovisko," upřesnil mluvčí společnosti RPG, který je přesvědčen o tom, že ze strany vlastníka budovy je vše v pořádku.

Jak dlouho správní řízení potrvá, si dnes nikdo netroufá odhadnout. Mluvčí města Šárka Swiderová připomněla, že cílem magistrátu rozhodně není nechat srovnat Předvoj se zemí. „Snažíme se donutit provozovatele, potažmo majitele budovy, aby nájemníci ubytovny, pokud už tam bydlet musejí, bydleli důstojně a aby jejich výstřelky neotravovaly lidi v okolí. Tedy to také je adresná jasná práce s těmi lidmi, kteří neumějí ctít pravidla slušnosti. My trváme na svém, tedy že RPG nepředložila úplnou dokumentaci k části té budovy a budeme ji chtít," dodala Swiderová.

Problematika ubytoven se už stala politickým tématem. Rada kraje má na stole návrhy, které by změnily zákony v systému vyplácení dávek včetně dávek na bydlení tak, aby z toho nebyl byznys, ale důstojné bydlení pro jakkoli sociálně znevýhodněné lidi.