Předseda představenstva Priska Marian Klásek se ke smlouvám odmítl vyjádřit. Podle OKD byly smlouvy uzavřeny za standardních podmínek. Audit nechala udělat státní firma Diamo, která od OKD přebírá uzavírané doly. Diamo připravuje kvůli smlouvám podání trestního oznámení. Společnost OKD ve vyjádření pro ČTK uvedla, že žádný audit ve firmě proveden nebyl, a tvrzení ČT označila za nepravdivá.

Firma OKD, vlastněná dříve v Nizozemsku registrovanou společností New World Resources (NWR), skončila v roce 2016 kvůli klesajícím cenám uhlí i vlastní předluženosti v insolvenci. V roce 2018 OKD převzal stát prostřednictvím firmy Prisko. Doly, kde je utlumována těžba, přebírá od OKD Diamo. "Státní podnik Diamo si zadal audit všech smluv, které souvisely s odkoupením části OKD a převodem na státní podnik Diamo," uvedla mluvčí Diama Jana Dronská. Audit provedený firmou Ernst & Young ukázal podle ní několik smluv, které by podnik měl detailněji řešit. Kvůli zjištěním auditora pověřila dozorčí rada Diama ředitele podniku, aby připravil trestní oznámení.

Čtyři ze zmíněných smluv jsou podle auditu vysoce rizikové, uvedla na webu ČT. Podle jejích informací má už od roku 2010 OKD kontrakt se společností PKP Cargo International na dopravu a zemní práce. V roce 2018 se však OKD zavázala v dodatku ke smlouvě hradit za dopravu v Dole Darkov paušální platby bez ohledu na skutečný rozsah služeb. Zatímco v roce 2018 OKD platila za tyto služby 32 milionů korun, každý další rok to bylo kvůli novým dodatkům ještě o 100 milionů více. Firma platila takovou částku i letos, kdy už je Důl Darkov uzavřený,píše ČT na svém webu.

"Není zřejmé, jakým způsobem byla výše paušální sazby stanovena, a zejména proč došlo k výraznému navýšení mezi roky 2018 a 2019. Dle vyjádření ředitele Diamo, pana Kašpara, PKP Cargo International ani OKD v tomto ohledu neposkytly detailnější informace," píše se podle ČT v auditu. Firma PKP Cargo International nechtěla podle televize smlouvu komentovat.

Další riziková smlouva je podle ČT s konsorciem firem DXC Technology Czech Republic a Atos IT Solutions and Services za IT služby. Přestože OKD má ukončit činnost na konci roku 2022, vedení firmy podepsalo dodatek smlouvy zhruba za 400 milionů na poskytování služeb až do konce roku 2025. "S ohledem na plánovaný útlum dolů byla v době podepsání dodatku potřeba rozsahu a délky poskytovaných služeb sporná a vícenáklady s ním spojené potenciálně marně vynaloženy," píše auditor. Podle konsorcia byla smlouva i s dodatkem uzavřena v souladu s předpisy a s ohledem na tehdejší potřeby OKD.

V dalších dvou rizikových smlouvách se OKD zavázala platit za dodávky energií a dusíku až do konce roku 2023. Hrozí tak podle auditu, že dodavatelé budou dolům účtovat platby i v případě, kdy už firma nebude ve skutečnosti služby čerpat. Protistranami ve smlouvách jsou společnosti Green Gas DPB a Veolia Průmyslové služby ČR. "K detailům smluvních vztahů se nemůžeme vyjadřovat z důvodu ochrany obchodního tajemství," sdělil ČT mluvčí Green Gas DPB Jaroslav Baďura. Také OKD odmítla smlouvy komentovat. "Smlouvy a jejich podmínky podléhají mlčenlivosti, a proto se nebudeme a ani nemůžeme vyjadřovat ke konkrétním podmínkám a závazkům ze smluv," řekla ČT mluvčí OKD Naďa Chattová.

Předsedkyně představenstva OKD Vanda Staňková sdělila ČTK, že firmě se letos daří, vydělává a předpokládá, že bude schopna státu vrátit poskytnutou podporu z roku 2020. "Ohrazuji se navíc velmi ostře proti nepravdivým a lživým tvrzením z pořadu Reportéři ČT, kde byla společnost OKD poškozena nepravdivými a ničím podloženými tvrzeními. Žádný audit v OKD proveden nebyl a ani jsme nebyli o žádném auditu informováni nebo přizváni k součinnosti," uvedla Staňková.

Veškeré smlouvy uzavřené v OKD jsou podle ní naprosto v pořádku. "Hrdě můžeme říct, že OKD se po loňském roce ve znamení covidu daří velmi dobře. Pro nás je důležité teď například to, že probíhá jednání s odbory o navýšení mezd pro rok 2022, abychom se mohli podělit se zaměstnanci o naše těžební úspěchy a poděkovat jim za podporu," uvedla Staňková. Chattová doplnila, že OKD za prvních deset letošních měsíců vyprodukovalo více než 2,1 milionu tun uhlí a celkové výnosy dosáhly téměř 6,7 miliardy korun, což je o 1,2 miliardy více, než byl původní plán na celý rok.

Náměstek právní sekce ministerstva financí Ondřej Landa řekl ČT v reakci na dotazy ke smlouvám, že odpovědnost nese představenstvo OKD, na které dohlíží dozorčí rada určovaná z většiny Priskem. "Dozorčí radu ze dvou třetin jmenuje jediný akcionář společnosti (OKD). Tím je společnost Prisko," uvedl Landa. Podle předsedy představenstva Priska Kláska firma nekontroluje každou smlouvu. "Já opravdu nevím, jaké je zjištění nějakého auditu. Já jsem o auditu slyšel od vás (ČT), já o tom nemám žádnou jinou informaci," řekl televizi Klásek.