Část rekonstrukce provedlo Povodí Odry, zbytek společnost OKD, která napravuje škody způsobené hornickou činností. Podle smlouvy má být stavba dokončena do 30. září.

„Vzhledem k nepřízni počasí probíhají na projektu intenzivní práce na směny i během víkendů, aby mohla být část potřebná pro stavbu cyklostezky stavební firmě předána v určeném termínu. Poté se budou dokončovat další práce, které nemají vliv na výstavbu cyklostezky," vylíčil Síbrt.

Kromě cyklostezky, na kterou se již těší obyvatelé Karviné, má rekonstrukce ještě jeden vážný důvod.

„Středem vodního toku Olše probíhá státní hranice a je povinností české i polské strany učinit vždy taková opatření, aby průběh společné státní hranice zůstal zachován. Řeka je ovlivňována těžbou Závodu Důl ČSM," uzavřel mluvčí OKD.