Povodí Odry momentálně na Ropičance a potoku Rakovec a Sadový staví hráze, opěrné zdi, upravuje toky a odvodnění. Kromě toho vybudovalo také náhradní napojení na cyklostezku z Třinecké ulice.

„Po dokončení protipovodňových opatření v roce 2023 proběhne změna záplavového území a v této oblasti bude umožněn další rozvoj,“ uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Požár bytu, Český Těšín, Hrabinská ulice, 30. listopadu 2022.
VIDEO: Požár bytu v Českém Těšíně. Šest zraněných včetně hasiče, škoda 5 milionů

"Cyklostezka, která byla kvůli zbourání mostku odkloněna z původní trasy kolem řeky na Třineckou, bude obnovena po instalaci mostku,“ uvedla místostarostka Českého Těšína Kateřina Krainová Byrtusová s tím, že v současné době probíhá projektová příprava ukotvení mostku a legislativní kroky nutné k samotné instalaci. Nový mostek by se mohl začít stavět nejdříve příští rok v březnu.

Podle mluvčí Povodí Odry se díky právě realizovaným protipovodňovým opatřením zlepší ochrana proti povodním z asi desetileté na stoletou vodu a umožní další budoucí rozvoj lokality.